Trin 1: Sammenlægning af lejligheder

Her kan du se hvad du skal være opmærksom på, inden du søger byggetilladelse til sammenlægning af lejligheder.

3 betingelser, du skal opfylde for at sammenlægge lejligheder

  1. Etagearealet af den sammenlagte lejlighed, inklusiv ændrede adgangsarealer, må ikke overstige 150 m²
  2. Du har dokumentation for frivillig fraflytning
  3. Den beboer, der skal bo i de sammenlagte lejligheder, er indforstået med, at lejlighederne lægges sammen, og ønsker at overtage den sammenlagte bolig.

Når du under særlige forhold vil sammenlægge større lejligheder

Du kan søge om tilladelse til at sammenlægge boliger, hvor etagearealet af den sammenlagte lejlighed inklusive ændrede adgangsarealer er op til 180m², når ét af følgende forhold er gældende for mindst én af lejlighederne:

  • Der er ikke etableret et wc-rum.
  • Der er ikke etableret et gulvafløb i wc-rum, som giver mulighed for bad.
  • Der er kun mulighed for bad i forbindelse med en separat opsat brusekabine, fx i køkken eller værelse.
  • Et etageareal på maksimalt 55 m²
  • Ejendommen er ekstrem støjbelastet over 68 dB ud fra dens beliggenhed.
  • Lejlighed er ensidigt belyst, fx beliggende i stueetagen i en mellembygning eller i et baghus ud til en lille gård.
  • Meget uhensigtsmæssig indretning, hvis en større del af lejligheden består af rum med lav loftshøjde eller lignende fx over portgennemgange, hvor rummet ikke kan anvendes til andet end depotlignende funktioner. 

Når du vil sammenlægge lejligheder i villaer og byggeforeningshuse til enfamiliehuse

Hvis du ønsker at sammenlægge lejligheder i almindelige tofamiliehuse eller byggeforeningshuse, så der kun er én bolig i ejendommen, er der ikke arealmæssige begrænsninger for din sammenlægning. Vær dog opmærksom på at det vil kræve en byggetilladelse, uanset om du lave bygningsændringer eller ej, da du skal redegøre for den overordnede brandstrategi for dit nye enfamiliehus.

Din sammenlægning har betydning for de andre lejligheder i din opgang

Når du sammenlægger lejligheder, har det konsekvenser for de andre lejligheder i samme opgang. Størrelsen af en bolig dækker nemlig også over fælles adgangsarealer, fx trappeopgange. Adgangsarealerne er fordelt ligeligt på lejlighederne i en opgangen. Når der bliver færre lejligheder i en opgang, vil boligerne derfor beregningsmæssigt blive større. Uanset at der ikke sker ombygninger af de øvrige lejligheder.

Det er etagearealet af den sammenlagte lejlighed inklusive ændrede adgangsarealer, der ikke må overstige 150 m² (og i særlige tilfælde 180 m²).

NB: Beregningen af arealerne er gældende for ansøgninger modtaget fra 1. juli 2020.

Se, hvordan boligens samlede areal beregnes på retsinformation.dk

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret