Du er her

Priser og tilskud til børnepasning

Oversigt over priser og tilskud til børnepasning.
Adgang til Pladsanvisning
Du kan ikke få adgang til Digital Pladsanvisning i perioden 8. november til 1. december 2019. Du kan i hele perioden kontakte Pladsanvisningen, Forældrebetalingen og Privat Pasning på telefon og e-mail.

Når dit barn starter i en kommunal institution eller kommunal dagpleje, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.

Hvis dit barn starter i privat dagpleje, vil du også automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.

Hvis dit barn starter i privat pasning, vil du modtage tilskud hver måned på din Nemkonto. Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget en kvittering for den månedlige betaling for den private pasning. Tilskuddet er bagudbetalt.

Vær opmærksom på vigtige regler om økonomisk fripladstilskud. Læs mere i spørgsmål og svar nederst på siden.

Hvis du har modtaget brev om genberegning af økonomisk fripladstilskud, kan du læse mere på denne side under dokumenter.

Kontakt