Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forvaltningen har ansvar for alt fra idræt, kultur og borgerservice til huslejenævn, folkeregister, vielser og afvikling af valg og folkeafstemninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er Danmarks største kulturforvaltning. Vores arbejdsopgaver spænder bredt fra idræt, kultur og borgerservice til huslejenævn, folkeregister, vielser og afvikling af valg og folkeafstemninger.

I Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder vi for at skabe de bedste rammer for kultur- og fritidslivet i København – og i samarbejde med københavnerne at skabe en by, der lever og udvikler sig.

Vi er en politisk ledet organisation og har til opgave at understøtte og udleve politiske beslutninger. Alt sammen med det overordnede formål at give københavnerne et bedre kultur- og fritidsliv og være en åben og professionel indgang til Københavns Kommune.

Organisatorisk består forvaltningen af en direktion og tre centre.

Antal ansatte

1.650 ansatte

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 11 medlemmer, hvoraf kultur- og fritidsborgmesteren er udvalgets forperson. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende folkebiblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse, museer, borgerservice, turistinformation samt tilskud til teatre, musik, festivaler mv.  

Mia Nyegaard, kultur- og fritidsborgmester

Kontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V