Om mangfoldighed, ligestilling og inklusion i Københavns Kommune

Københavns Kommune arbejder aktivt med mangfoldighed, ligestilling og inklusion i både borgerrettede og personalerettede indsatser.

Det betyder, at Københavns Kommune værdsætter forskelligheder og de perspektiver, alle mennesker kan bidrage med uanset køn, alder, race, religion, etnisk oprindelse, seksuel orientering, uddannelse, handicap, personlighed og livsopfattelse.

Kommunen har et ansvar for at møde borgerne, så alle har lige muligheder for at udfolde deres liv og deltage i samfundet. Derfor arbejder Københavns Kommunes forvaltninger målrettet med mangfoldighed, ligestilling og inklusion i kommunens ydelser.

Københavns Kommune tror på, at en attraktiv arbejdsplads rummer og anerkender de enkelte medarbejdere for dem, de er, og at forskellighed bidrager til udvikling og høj kvalitet i kommunens ydelser til borgerne.

Kønsligestilling i Københavns Kommune

Københavns Kommune har i flere år haft særlige indsatser målrettet kønsligestilling. Derfor har Københavns Kommune etableret en ligestillingsenhed, der koordinerer tværgående kønsligestillingsindsatser samt kvalificerer og foreslår nye initiativer.