Søg

Sorteringspunkter til affald i København

Københavnerne skal kunne sortere deres affald nemt og tæt på deres bolig. Derfor opretter vi op mod 750 nye steder i byen, hvor du kan sortere dit husholdningsaffald.

Sorteringspunkterne kan være enten nedgravede beholdere, kuber eller affaldsskjul – alt efter hvad der passer til den enkelte bydel. Sorteringspunkterne er et supplement til din eksisterende affaldsordning.

Alle sorteringspunkter får åben adgang for alle.

Netop nu

Frem til 2023 skal vi finde steder til de nye sorteringspunkter

Vær med til at bestemme hvor de skal placeres. Du kan deltage på 2 måder:

  1. Foreslå en placering på kortet. Her har du mulighed for at indtegne punkter, hvor du synes, at det vil være en god idé at placere et sorteringspunkt. Lige nu indkalder vi forslag i Bispebjerg, Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Amager Vest.
  2. For hver bydel bliver der lavet et udkast, der viser mulige placeringer af sorteringspunkter og du kan give dine kommentarer til denne plan. Følg med på siden her eller hos dit Lokaludvalg eller Miljøpunkt for at se, hvornår udkastet er klar i din bydel.

Se alle 12 lokaludvalg her.

Anlægsarbejdet til de nye sorteringspunkter begynder i 2022.

750 sorteringspunkter

Hvorfor skal vi have nye sorteringspunkter?

De nye sorteringspunkter skal supplere den ordning vi allerede har i dag til indsamling af husholdningsaffald. 

  • De nye sorteringspunkter gør det nemt at aflevere sorteret affald både i gården og i gaden. 
  • Byen får større kapacitet til mere sortering.
  • Meget affald kan genanvendes i nye produkter.
  • Miljø og klima bliver mindre belastet, og vi får jordens ressourcer til at række længere.

For at det skal lykkes, skal der være gode muligheder for at sortere affald mange forskellige steder i byen.

Med 750 nye sorteringspunkter kan vi indsamle og genanvende mere end 12.100 tons affald.

Sorteringspunkterne er en del af planen Cirkulær København. Den har 3 mål, der skal nås inden 2024: 

  • 70 % af husholdningsaffaldet skal indsamles så det kan genanvendes.
  • Københavnerne skal genbruge 3 gange så meget.
  • CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons.

Læs mere om Cirkulær København

Hvordan kan jeg være med i projektet?

I løbet af 2022 skal sorteringspunkterne placeres.

Alle københavnere kan komme med forslag til placeringer på et digitalt kort.

Lige nu indsamler vi forslag til placeringer i Bispebjerg, Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Amager Vest.

Se kortet og kom med forslag her.

Vær med gennem dit Lokaludvalg og Miljøpunkt

Vi samarbejder med Lokaludvalg og Miljøpunkter for at finde lokale placeringer.

Find dit lokaludvalg og se når der sker mere i din bydel.

Når de mulige placeringer i alle bydele er fundet og godkendt kan anlægsarbejdet begynde. Vi forventer, at det bliver sat i gang i efteråret 2022.

Hvornår sker der noget i min bydel?

Du kan holde dig opdateret på siden her under ”Netop nu”, eller hos dit Lokaludvalg eller Miljøpunkt.

Når arbejdet starter

Vi forventer at gå i gang i efteråret 2022. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at lave et sorteringspunkt.

Nogle er hurtigt klaret, andre skal graves ned, fortove skal lægges om og lignende.

Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske og hvornår det skal ske.

Hvordan ser sorteringspunkterne ud?

Sorteringspunkterne bliver lavet, så de passer til de enkelte lokalområder.

Det bliver nedgravede beholdere, kuber eller et skjul med beholdere på hjul indeni.

Se et eksempel på billedet øverst.

Hvilke typer affald vil jeg kunne sortere?

Det bliver forskelligt fra placering til placering, hvilke typer af affald du kan sortere.

Det kommer an på, hvad behovet er det enkelte sted, og hvilke sorteringsmuligheder der ellers er.

Kontakt

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion

Njalsgade 13

2300 København S