Sorteringspunkter til affald i København

Københavnerne skal kunne sortere deres affald nemt og tæt på deres bolig. Derfor opretter vi nye steder i byen, hvor du kan sortere dit husholdningsaffald.

Københavnerne skal kunne sortere deres affald nemt og tæt på deres bolig. Derfor opretter vi nye steder i byen, hvor du kan sortere dit husholdningsaffald.

Sorteringspunkterne kan være enten nedgravede beholdere, kuber eller affaldsskjul – alt efter hvad der passer til den enkelte bydel. Sorteringspunkterne er et supplement til din eksisterende affaldsordning.

Alle sorteringspunkter får åben adgang for alle.

Sorteringspunkter i København

Vis alle

Hvorfor skal vi have nye sorteringspunkter?

De nye sorteringspunkter skal supplere den ordning vi allerede har i dag til indsamling af husholdningsaffald. 

  • De nye sorteringspunkter gør det nemt at aflevere sorteret affald både i gården og i gaden. 
  • Byen får større kapacitet til mere sortering.
  • Meget affald kan genanvendes i nye produkter.
  • Miljø og klima bliver mindre belastet, og vi får jordens ressourcer til at række længere.

For at det skal lykkes, skal der være gode muligheder for at sortere affald mange forskellige steder i byen.

Med de nye sorteringspunkter kan vi indsamle og genanvende mere end 12.100 tons affald.

Sorteringspunkterne er en del af planen Cirkulær København. Den har 2 mål, der skal nås inden udgangen af 2024: 

  • 70 % af husholdningsaffaldet skal indsamles så det kan genanvendes.
  • Københavnerne skal genbruge 3 gange så meget.

Læs mere om Cirkulær København

Hvordan kan jeg være med i projektet?

I løbet af 2022 og 2023 skal sorteringspunkterne placeres.

Alle københavnere kan komme med forslag til placeringer på et digitalt kort.

Lige nu indsamler vi forslag til placeringer i Bispebjerg, Vanløse, Brønshøj-Husum og Amager Vest.

Se kortet og kom med forslag her.

Vær med gennem dit Lokaludvalg og Miljøpunkt

Vi samarbejder med Lokaludvalg og Miljøpunkter for at finde lokale placeringer.

Find dit lokaludvalg og se når der sker mere i din bydel.

Når de mulige placeringer i en bydel er fundet og godkendt kan anlægsarbejdet begynde. Anlægsarbejdet med de første sorteringspunkter er gået i gang på Amager Øst i november 2022

Hvornår sker der noget i min bydel?

Du kan holde dig opdateret på siden her under ”Netop nu”, eller hos dit Lokaludvalg eller Miljøpunkt.

Når anlægsarbejdet starter

Arbejdet med at anlægge de første sorteringspunkter er i gang på Amager Øst i november 2022. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at lave et sorteringspunkt.

Nogle er hurtigt klaret, andre skal graves ned, fortove skal lægges om og lignende.

Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske og hvornår det skal ske.

Hvordan ser sorteringspunkterne ud?

Sorteringspunkterne bliver lavet, så de passer til de enkelte lokalområder.

Det bliver nedgravede beholdere, kuber eller et skjul med beholdere på hjul indeni.

Se et eksempel på billedet øverst.

Hvilke typer affald vil jeg kunne sortere?

I sorteringspunkter kan du sortere og aflevere madaffald, plast/mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, papir, pap, glas, metal og elektronik.

Det er forskelligt fra sorteringspunkt til sorteringspunkt hvilke typer af affald du kan sortere. Det kommer an på, hvad der er brug for det enkelte sted, og hvilke sorteringsmuligheder der ellers er.

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

2300 København S