Sorteringspunkter i Brønshøj-Husum

Der er nu fundet placeringer til 55 sorteringspunkter i Brønshøj-Husum.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter i Brønshøj-Husum’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 
27. november 2023. Du kan også finde præsentationen fra borgermødet, som blev afholdt 2. oktober 2023.

Se bydelsplan, bilag, placering af de enkelte sorteringspunkter og præsentation fra borgermødet.

Du kan også se placeringer af sorteringspunkter i Brønshøj-Husum på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter i Brønshøj-Husum

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet i Brønshøj-Husum går i gang sommer 2024.

Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?