Bedre normeringer i dagtilbud fra 2022

Fra 2022 har Københavns Kommune indført bedre normeringer i byens daginstitutioner.

For at skabe de bedste betingelser i vores daginstitutioner, investerer Københavns Kommune over en halv milliard og indfører bedre normeringer fra år 2022 i byens daginstitutioner, også kaldet minimumsnormeringer. Københavns Kommunes investering kommer oveni det statslige tilskud til minimumsnormeringer.

Minimumsnormeringerne betyder, at der på kommune-niveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Spørgsmål og svar om bedre normeringer

Vis alle

Vil der være 1:3 og 1:6 på hver institution i hele åbningstiden?

Nej – normeringerne regnes som et gennemsnit på tværs af daginstitutioner i Københavns Kommune. Der vil derfor være forskel på hvor mange voksne, der er i løbet af dagen fra institution til institution. Det er ledelsen i den enkelte institution, som beslutter, hvordan de ekstra midler til normeringer skal bruges.

Hvor mange ekstra midler den enkelte institution får, beregnes ud fra antallet af børn. Det vil derfor være forskelligt fra institution til institution, hvor mange ekstra hænder, de kan ansætte.

Hvor mange penge har Københavns Kommune afsat?

København Kommune investerer over en halv milliard i 2021-24 til bedre normeringer i byens daginstitutioner fra år 2022 – to år før regeringen har lagt op til. Københavns Kommunes investering kommer oveni det statslige tilskud til minimumsnormeringer.

Hvor mange ekstra hænder kommer der i institutionerne?

Når man regner de statslige midler til minimumsnormeringer med, er der givet midler til ca. 500 ekstra årsværk til at forbedre normeringerne i 2022. Det svarer til 1,4 årsværk mere pr. institution. Fra 2025 og frem vil der være midler til ekstra ca. 600 årsværk som følge af de samlede ekstra midler til bedre normeringer. Det svarer til i gennemsnit ekstra 1,7 årsværk pr. institution.

Et årsværk svarer til en fuldtidsansat pr. år. Der kan gå flere ansatte på et årsværk, hvis de er ansat på nedsat tid.

Da det er et gennemsnit i Københavns Kommune, vil det se forskelligt ud fra institution til institution. Det er ledelsen i den enkelte institution, som beslutter, hvordan midlerne skal udmøntes.  

Der er mange muligheder for at bruge de ekstra midler – fx kan ansatte gå op i tid, eller man kan ansætte flere hænder i ydertimerne.

Gør 1,4 eller 1,7 ekstra pædagoger i en daginstitution overhovedet nogen forskel?

Ja – flere hænder gør en forskel. Med fx en ekstra medarbejder på fuld tid eller 2-3 på deltid får institutionerne bedre mulighed for at planlægge og lave flere pædagogiske aktiviteter. Og det giver flere børn mulighed for at trives, lære og udvikle sig. Institutionerne vil også være mindre sårbare, når der en medarbejder, som er syg. Og man vil oftere end i dag kunne opdele enkelte stuer i mindre børnegrupper, hvis der er behov for en særlig indsats.

Hvorfor regnes normeringer som et gennemsnit og ikke i forhold til den enkelte daginstitution?

Staten udregner minimumsnormeringer i gennemsnit, og Københavns Kommune følger statens måde at udregne normeringer på.

Kommer der til at være ekstra ressourcer i mit barns institution?

Ja - de ekstra midler betyder, at der kommer flere ressourcer pr. barn. Det er ledelsen i den enkelte institution, som beslutter, hvordan de ekstra midler skal bruges. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for anvendelse af budgetrammen. Du kan derfor høre din leder eller din forældrebestyrelsesrepræsentant, hvordan det konkret ser ud i dit barns institution.

Bliver forældrene inddraget i, hvordan de ekstra midler skal udmøntes?

Ja – forældrebestyrelserne beslutter principperne for anvendelsen af budgettet, og i forbindelse med tildelingen af de ekstra midler til normeringer skal de drøfte principperne.

Vi opfordrer desuden til, at forældrebestyrelserne inddrager forældrerådene i de enkelte institutioner, og at lederne orienterer forældrene om, hvordan de ekstra midler skal anvendes i institutionen.

Vil forældre skulle betale mere for en institutionsplads?

Ja - forældre betaler mere for en institutionsplads, fordi der er kommet flere penge til normeringer. I Københavns Kommune betaler kommunen

75 % af prisen på en daginstitutionsplads, mens forældrene betaler de resterende 25 %. Forældre vil fortsat skulle betale 25 % af den samlede pris, men de vil blive opkrævet et højere beløb, da de ekstra midler til bedre normeringer øger de samlede udgifter til en institutionsplads.

Konkret har det betydet en stigning på 314 kr. pr. måned for en vuggestueplads og 197 kr. pr. måned for en børnehaveplads i 2022. 

Find mere information om priser på dagtilbud her: Priser for børnepasning 0-18 år

Hvordan kommer normeringerne til at påvirke tildelingen af sociale normeringer?

Københavns Kommune afsætter hvert år ca. 100 mio. til sociale normeringer. Det betyder, at de institutioner i København, der har mange udsatte børn, får midler til at håndtere de ekstra opgaver, som følger med at have udsatte børn og familier.

Minimumsnormeringerne ændrer ikke på tildelingskriterierne for de sociale normeringer, og de sociale normeringer vil blive tildelt på samme vis, som de gør i dag uafhængigt af minimumsnormeringerne.

Tildelingen af midler til bedre normeringer vil ikke blive påvirket af, om institutionen får sociale normeringer.

Hvordan udregnes normeringer i for hver institution?

Minimumsnormeringer opgøres generelt for hele kommunen under et. For at opgøre de lokale normeringer på institutionsniveau, kan gøres brug af forældrebevægelsens omsættertabel til lokale beregninger af ”normeringer i børnehøjde”. Tabellen er frit til rådighed her: Omsættertabellen – Regnemaskinen | Hvor er der en voksen?

Der afventes en national model for opgørelse af lokale ”normeringer i børnehøjde”.

Dagtilbud af høj kvalitet

I Københavns vuggestuer og børnehaver arbejder vi hver dag med at skabe en tryg, sund og lærerig hverdag for byens godt 30.000 børn. Vores ambition er, at København skal være en børneby med dagtilbud af høj kvalitet, der giver alle børn uanset baggrund de bedste muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00