Gruppeforpersonskredsen

Gruppeforpersonskredsen er et rådgivende udvalg under Økonomiudvalget.

Gruppeforpersonskredsen

Vis alle

Opgaver

Gruppeforpersonskredsen fungerer som et sagsforberedende udvalg til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I gruppeforpersonskredsen drøftes Borgerrepræsentationens egne forhold herunder emner som betjening af det politiske niveau samt styreform.

Sekretariatsbetjeningen varetages af Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Medlemmer

Gruppeforpersonskredsen består af overborgmesteren, Borgerrepræsentationens 1. og 2. næstformand, der benævnes 1. og 2. næstforperson, samt en repræsentant fra hver af Borgerrepræsentationens partier (partiernes gruppeforpersoner).

Mødemateriale

Mødeplan 2024

Fredag den 23. februar kl. 08.00-09.30

Fredag den 31. maj kl. 08.30-10.00

Fredag den 23. august kl. 08.30-10.00

Fredag den 29. november kl. 08.30-10.00

Forretningsorden

Gruppeforpersonskredsen godkendte på sit møde den 2. december 2022 forslag til forretningsorden.

I forretningsordenen for gruppeforpersonskredsen finder du reglerne for udvalgets arbejde.

Se 'Forretningsorden for Gruppeforpersonskredsen' under dokumenter.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V