Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester

Overborgmesteren er forperson for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget.

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen

Sophie Hæstorp Andersen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Overborgmesterens Sekretariat

Overborgmesterens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Presse

Presse

Pressechef Thomas Søie Hansen

Telefon: 20 52 97 86

IL70@kk.dk

 

Pressemedarbejder Julie Bender Thomsen 

Telefon: 23 37 60 77

T53E@kk.dk

 

For henvendelser, der ikke drejer sig om presse, kontakt overborgmester@kk.dk

For international inquiries that do not concern the press, please contact overborgmester@kk.dk  

Socialdemokratiet

Overborgmesteren er forperson for Borgerrepræsentationen og for Økonomiudvalget.

Borgmestrene og overborgmesteren deler ansvaret for den øverste administrative ledelse af kommunen, mens de hver især har ansvaret for den øverste ledelse af den forvaltning, der administrerer deres respektive udvalgs opgaveområder. Overborgmesteren er derfor ansvarlig for den øverste ledelse af Økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede koordinering af kommunens anliggender. De større opgaver er kommunens økonomiske planlægning, kommuneplanlægning og andre overordnede planlægningsopgaver som kommunens fælles it- og informationsvirksomhed og løn- og personaleforhold.

Derudover har udvalget ansvaret for opgaver som køb og salg af ejendomme, erhvervsservice, turisme og internationale anliggender, overordnet trafikplanlægning, kommunens borgerservice og den overordnede demokratiudvikling.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde. 

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte undersider.