Borgerrådgiverudvalget

Borgerrådgiverudvalget er et rådgivende udvalg under Borgerrepræsentationen. Udvalget består af syv medlemmer af Borgerrepræsentationen, som ikke må være borgmestre.

Borgerrådgiverudvalget har til opgave:

  • at følge Borgerrådgiverens virksomhed
  • at behandle Borgerrådgiverens årsberetning inden forelæggelse for Borgerrepræsentationen 
  • at afgive indstilling til Borgerrepræsentationen i relation til ansættelse og afskedigelse af Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverudvalget kan til enhver tid pålægge Borgerrådgiveren at iværksætte nærmere undersøgelse af udvalgte forvaltningsområder.

Borgerrådgiverudvalgets medlemmer

  • Laura Rosenvinge (A) – forperson
  • Gyda Heding (Ø) - næstforperson
  • Katrine Kildgaard  (B)
  • Line Ervolder (C)
  • Klaus Mygind (F)
  • Claus Buch (V)
  • Jean Thierry (Ø)

Kommissorium og forretningsorden

Borgerrådgiverudvalgets mødeplan

Se dagsordener og beslutningsreferater fra møder

Kontakt

Borgerrådgiveren

Tietgensgade 31A

1704 København V

Åbningstider

Gå til klageblanket (log på med MitID, udfyld og send digitalt)

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.