Søg

Om Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og fungerer som klageinstans, tilsynsmyndighed og intern konsulent i kommunen.

For de fleste er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det også vigtigt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt.

Borgerrepræsentationen har etableret Borgerrådgiveren for at styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Læs mere

Borgerrådgiveren og sekretariatet

Borgerrådgiver Johan Busse er cand.jur. og har en mastergrad i Public Governance. Johan Busse har tidligere arbejdet i Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen (Erhvervsministeriet), for Folketingets Ombudsmand, som konstitueret landsdommer i Østre Landsret og er udpeget af justitsministeren som formand for Dataetisk Råd. Johan Busse har været borgerrådgiver i Københavns Kommune siden 2004.

Borgerrådgiverens sekretariat består af en chefkonsulent, seks jurister, en kommunikationsmedarbejder og to administrative medarbejdere. Juristerne i sekretariatet har alle tidligere erfaringer med sagsbehandling i kommuner og staten.

Borgerrådgiverudvalget

Borgerrådgiverens virksomhed følges af Borgerrådgiverudvalget, der er et rådgivende udvalg under Borgerrepræsentationen. Udvalget består af syv medlemmer af Borgerrepræsentationen, som ikke må være borgmestre.

Borgerrådgiverudvalget har til opgave

 • at følge Borgerrådgiverens virksomhed
 • at behandle Borgerrådgiverens årsberetning inden forelæggelse for Borgerrepræsentationen 
 • at afgive indstilling til Borgerrepræsentationen i relation til ansættelse og afskedigelse af Borgerrådgiveren.

Udvalget inddrages desuden i en drøftelse af Borgerrådgiverens plan for større egen drift-undersøgelser og inspektioner.

Læs mere om Borgerrådgiverudvalget

Vedtægt for Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens overordnede forhold er reguleret i vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.

Læs vedtægt for borgerrådgiverfunktionen (PDF)

Whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsentationen og er etableret hos Borgerrådgiveren. Her kan ansatte i kommunen og kommunens samarbejdspartnere indgive oplysninger, hvis de har viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune.

Er du ansat eller samarbejdspartner, kan du læse mere om whistleblowerordningen på Whistleblowerportalen.

Borgerrådgiverens kerneopgaver

Bistå utilfredse borgere

 • behandle klager
 • vejlede i klagesystemet
 • hjælpe til forståelse af afgørelser mv.
 • tilbyde mægling

Medvirke til forbedringer

 • tilbagemelding om konstateringer
 • undervisning af medarbejdere
 • vejledning til forvaltninger og medarbejdere
 • bistand til projekter i forvaltninger

Foretage undersøgelser og inspektioner af egen drift

Vedtægt for Borgerrådgiveren

Kontakt

Borgerrådgiveren

Vester Voldgade 2A

1552 København V

Klag til Borgerrådgiveren

Gå til klageblanket (log på med NemID, udfyld og send digitalt)

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.