Om råd

Der er nedsat en række råd i Københavns Kommune, som varetager forskellige brugergruppers interesser og fungerer som bindeled mellem den pågældende brugergruppe i kommunen og politikerne.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V