Du er her

Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er de unges direkte talerør til byens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på Købehavn.

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor de unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungerådet anmode Borgerrepræsentationen om at behandle op til fire sager.

Ungerådet består af 35 medlemmer og 15 suppleanter i alderen 12-20 år med bopæl i eller under uddannelse i Københavns Kommune. Medlemmerne vælges for et år ad gangen.

Læs mere om Ungeråd KBHs formål, retningslinjer, organisering mm i vedtægterne (se nedenfor). Vedtægterne er godkendt af Borgerrepræsentationen. 

Borgerrepræsentationen har foreløbigt afsat penge til drift af Ungerådet frem til 2020.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.