Søg

Ungeråd KBH

Københavns ungeråd er de unges direkte talerør til byens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på Købehavn.

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes.

Hvert år har Ungeråd KBH mulighed for at få op til fire indstillinger behandlet i Københavns Borgerepræsentation.  Det er Borgerrepræsentationens opgave at vurdere om ungerådets indstillinger skal tiltrædes eller afvises. 

Udover ungerådets fire indstillinger er rådet høringspartner på en række områder.

Kontakt

Ungerådssekretariatet

Gyldenløvesgade 15

1600 København V