Du er her

Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er de unges direkte talerør til byens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på Købehavn.

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor de unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungerådet anmode Borgerrepræsentationen om at behandle op til fire sager.

Ungerådet vil bestå af 35 medlemmer og op til 15 suppleanter, som vælges blandt unge i alderen 12-20 år med bopæl i eller under uddannelse i Københavns Kommune. Kandidaterne vælges for et år ad gangen.

Læs mere om Ungeråd KBHs formål, retningslinjer, organisering mm i vedtægterne (se nedenfor). Vedtægterne er godkendt af Borgerrepræsentationen. 

Valg til Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er et helt nyt råd og de første medlemmer vælges ind i november 2017. Frem til d. 27. oktober  kan de unge stille op til Ungeråd KBH, hvorefter der afholdes valg fra d. 30. oktober til d. 12. november 2017.  

Valget foregår online på valgsiden: www.ungerådkbh.dk, hvor de unge kan stille op og stemme ved brug af deres cpr. nr.

Borgerrepræsentationen har foreløbigt afsat penge til drift af Ungerådet frem til 2020.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.