Søg

Det Grønne Råd

Rådets primære opgave er, at rådgive Københavns Kommune inden for emner som: ’en grøn by’, naturpleje, havnen og friluftsliv.

Rådet består af repræsentanter fra foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med og anvender kommunens grønne og blå arealer. Formand for rådet er borgmesteren for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Rådet fungerer også som et forum for gensidig orientering mellem kommunen og rådets foreninger og organisationer.

Det Grønne Råd blev dannet i 1992 med baggrund i naturbeskyttelsesloven. Københavns Kommune har valgt at opretholde Det Grønne Råd, selv om der ikke længere er nogen lovmæssige krav om det. Rådet er i 2015 udvidet med tre organisationer.

Vil du vide mere

Du kan kontakte Det Grønne Råd via Parker, Kirkegårde og Renhold i Teknik- og Miljøforvaltningen. Brug kontaktmuligheden på siden.

Det Grønne Råds medlemmer
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Christian Eggert Jørgensen christian@eggert.dk
Cyklistforbundet Erik Hjulmand eh@post.opasia.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund Andreas Findling-Rottem

fiskeklubkbh@gmail.com

Danmarks Idrætsforbund Søren Hemmingshøj shem@dbukoebenhavn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Ole Damsgaard koebenhavn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening Lars Nørgaard Andersen lars.noergaard.andersen@gmail.com
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse Mathias Mentze mathiasmentze@gmail.com
Friluftsrådet Annagrethe Ottovar

ottovar@linuxmail.org

 

Møder i 2022

  • 2. marts

  • 1. juni

  • 21. september

  • 30. november

Hvis du ønsker et ældre mødereferat, er du velkommen til at kontakte os. Brug kontaktformularen.

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold

Postboks 394

2300 København S