Det Grønne Råd

Rådets primære opgave er, at rådgive Københavns Kommune inden for emner som: ’en grøn by’, naturpleje, havnen og friluftsliv.

Rådet består af repræsentanter fra foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med og anvender kommunens grønne og blå arealer. Forperson for rådet er borgmesteren for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Rådet fungerer også som et forum for gensidig orientering mellem kommunen og rådets foreninger og organisationer.

Det Grønne Råd blev dannet i 1992 med baggrund i naturbeskyttelsesloven. Københavns Kommune har valgt at opretholde Det Grønne Råd, selv om der ikke længere er nogen lovmæssige krav om det. Rådet er i 2023 udvidet med to ungdomsorganisationer.

Vil du vide mere

Du kan kontakte Det Grønne Råd via Parker, Kirkegårde og Renhold i Teknik- og Miljøforvaltningen. Brug kontaktmuligheden på siden.

Det Grønne Råds medlemmer
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Christian Eggert Jørgensen Skriv til Christian Eggert Jørgensen
Cyklistforbundet Erik Hjulmand Skriv til Erik Hjulmand
Danmarks Sportsfiskerforbund Andreas Findling-Rottem Skriv til Andreas Findling-Rottem
Danmarks Idrætsforbund Søren Hemmingshøj Skriv til Søren Hemmingshøj
Danmarks Naturfredningsforening Ole Damsgaard Skriv til Ole Damsgaard
Dansk Ornitologisk Forening Peter Nicolai Halvorsen Skriv til Peter Nicolai Halvorsen
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse Jenny Bendix Becker Skriv til Jenny Bendix Becker
Friluftsrådet Annagrethe Ottovar Skriv til Annagrethe Ottovar
Ungeråd KBH Lukas Ayas Lorenzen Karademir Skriv til Lukas Ayas Lorenzen Karademir
Den Grønne Ungdomsbevægelse   Skriv til Den Grønne Ungdomsbevægelse

 

Møder i 2024

  • 28. februar
  • 23. maj
  • 23. september
  • 5. december

Hvis du ønsker et ældre mødereferat, er du velkommen til at kontakte os. Brug kontaktformularen.

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold