Dialogforum på psykiatriområdet

Dialogforum er et rådgivende og debatskabende forum, der skal kvalificere Københavns Kommunes indsats for borgere med sindslidelser ved at sikre direkte dialog mellem politikere, brugere og pårørende.

Ved hjælp af Dialogforum sikres det, at brugere og pårørende, herunder bruger- og pårørendeorganisationer, får mulighed for at indgå i den dialog, som forener den professionelle ekspertise med brugernes og de pårørendes viden og erfaringer, således at de forskelligartede behov for behandling og social støtte i hverdagen for borgere med psykisk sygdoms sikres bedst muligt.

Dialogforum består af 14 medlemmer, heraf en forperson og en næstforperson. Seks medlemmer er repræsentanter fra bruger- og pårørendeforeningerne i København, som er udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd, og 8 bruger- eller pårørenderepræsentanter fra  de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune, som er udpeget af centerrådene.

Medlemmerne af Dialogforum 2022-2025

Forperson: Sine Møller Sørensen, ADHD-foreningen

Repræsentanter fra de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Center for Unge og Midlertidige Botilbud

 • Pernille Friis Rønne
 • Rikke Gustavsen
 • Suppleant: Hanne Lunah Lund
 • Suppleant: Vakant

Center for Specialiserede Botilbud

 • Vita Gülsen
 • Susanne Grandt
 • Suppleant: Fritz Michael von Bülow
 • Suppleant: vakant

Center for Forebyggende Indsatser og Støtte

 • Karin Hirsbøll
 • Vakant
 • Suppleant: H.M. Sandberg
 • Suppleant: Vakant

Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

 • Asbjørn Storrud
 • Keld Linemann
 • Suppleant: Joakim Vilandt
 • Suppleant: vakant

Repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer

SIND København

 • Trine Chilie Thode
 • Suppleant: Vakant

LAP København/Frederiksberg

 • Henrik Kildevang
 • Suppleant: Cornelius Christiansen

Bedre Psykiatri for København/Frederiksberg

 • Birgitte Janischefska,
 • Suppleant: Ruth Lauge

ADHD, Storkøbenhavn

 • Sine Møller Sørensen
 • Suppleant: Mathias Kronhjort

Hovedstaden SPOR

 • Helle Cleo Borrowman
 • Suppleant: Vakant

Kontakt Dialogforum

Sekretariatet for Dialogforum