Teknik- og Miljøborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter

Se Teknik- og Miljøborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter.

Forbrugsudgifter 2024

Forbrugsudgifter 2024 - Borgmester: Line Barfod
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Mobiltelefon 373,85      
IT 224,00      
Avis 0      
Borgmesterbil 0      
Møder 4.792,80      
Kurser 0      
Taxa 0      
Rejser 890,06      
Øvrige 1.683,20      

 

Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.

Repræsentationsudgifter 2024

Repræsentationsudgifter 2024 - Borgmester: Line Barfod
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Repræsentative møder 4.897,20      
Repræsentative gaver 853,16      
Øvrige repræsentative udgifter 0      

 

Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.

Rejsebilag 2024

1. kvartal (Middelfart): 890,06 kr.

Rejsebilag 2023

1. kvartal (Aalborg og Bornholm): 1.149,34 kr.

2. kvartal (Sønderborg, Leipzig og Bornholm): 7.401,04 kr.

3. kvartal (Bornholm 2024): 692,80 kr.

Rejsebilag 2022

1. kvartal (MIPIM): 270,00 kr.

2. kvartal (Barcelona, Slovenien, Bornholm): 10.526,70 kr.

Rejsebilag 2021

4. kvartal (Hamborg, Leipzig): 19.243,77 kr.

Rejsebilag 2020

1. kvartal (Aalborg, Stockholm): 4.257,69 kr.

2. kvartal (Aalborg, Cannes): 0,00 kr.

Rejsebilag 2019

1. kvartal (Aalborg): 0,00 kr.

2. kvartal (Aalborg, Dublin og MIPIM): 16.235,73 kr.

Rejsebilag 2018

1. kvartal (MIPIM): 12.985,06 kr.

2. kvartal (Leipzig og Rio de Janeiro): 15.509,46 kr.

4. kvartal (Venedig og Oslo): 19.640,23 kr.

Kontakt

Presseteamet i Teknik og Miljøforvaltningen