Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar for økonomi og byudvikling i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningens daglige ledelse varetages af en direktion på tre medlemmer under ledelse af forvaltningens administrerende direktør.

 

Økonomiforvaltningens opgaver er blandt andet:

Vis alle

Sætte den strategiske kurs for Økonomiforvaltningen

At sætte den strategiske kurs for Økonomiforvaltningens ressourceanvendelse og organisationsudvikling med henblik på at give Økonomiforvaltningens ledelse de bedst mulige betingelser for at opfylde organisationens mål. Økonomiforvaltningen har således ansvaret for økonomistyring, organisationsudvikling og strategisk kommunikation internt i Økonomiforvaltningen og på tværs af kommunen.

Sekretariatsopgaver

Sekretariatsopgaver for Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Valgudvalget. Økonomiforvaltningen betjener overborgmesteren som forperson for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget, ligesom det yder hjælp, råd og vejledning til de øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen. Det indbefatter sekretariatsopgaver for overborgmesteren, bl.a. overborgmesterens møder, presse og borgerhenvendelser, artikler og taler.

Københavns Kommunes overordnede økonomi og HR

Opgaver, der omhandler Københavns Kommunes overordnede økonomi og HR. På det økonomiske område er forvaltningens opgaver bl.a. udarbejdelse af det overordnede budget og regnskab, finansiel styring og interessevaretagelse. På HR-området skal forvaltningen arbejde for at sikre en attraktiv arbejdsplads, understøtte ligestilling, varetage den overordnede arbejdsgiverfunktion på tværs af kommunen og sikre samarbejdet med KL og de faglige organisationer.

Københavns Kommunes byudvikling & boligpolitik mm.

Opgaver, der omhandler Københavns Kommunes byudvikling, boligpolitik, kommuneplanlægning, kommuneplandrift, trafikplanlægning, trafikkøb, internationale relationer, køb/salg af ejendomme og relationen til kommunens selskaber.

Forebygge kriminalitet

Forvaltningen skal skabe en mere effektiv og sammenhængende indsats for at forebygge kriminalitet. Herunder skærpe den strategiske styring og styrke koordinationen mellem de mange forskellige aktører og tiltag på området. Endelig har Økonomiforvaltningen ansvaret for lokaludvalgene.

Borgerbetjening

At forenkle og effektivisere borgerbetjeningen og gøre det nemt og hurtigt for borgeren.

Administration og IT

Opgaver inden for administration, primært opgaver inden for it- og økonomiområdet. Herudover en række særlige ydelser til enkelte forvaltninger og en række myndighedsopgaver. Dette omfatter opgaver inden for it og indkøb samt tværgående fællesordninger besluttet af Borgerrepræsentationen inden for løn, it-drift og forsikring.

Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V