Mia Nyegaard, kultur- og fritidsborgmester

Borgmesteren er forperson for Kultur- og Fritidsudvalget.

Radikale Venstre

Kultur- og Fritidsudvalget består af 11 medlemmer, hvoraf kultur- og fritidsborgmesteren er udvalgets forperson. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende folkebiblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse, museer, borgerservice, turistinformation samt tilskud til teatre, musik, festivaler mv.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde. 

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Pressefoto

Kontakt

Mia Nyegaard

Mia Nyegaard

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Karin Palka - borgmestersekretær

Karin Palka - borgmestersekretær

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Borgmester- og Direktionssekretariat

Borgmester- og Direktionssekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Presse

Presse

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Spørgsmål kan rettes til Kultur- og Fritidsforvaltningens pressetelefon: 33 66 23 45