Søg

Kultur- og fritidsborgmesterens forbrug- og repræsentationsudgifter

Tallene opdateres løbende efterhånden som kvartalerne er opgjort. Udgifterne er angivet incl. moms.

Mia Nyegaards forbrug i 2022

Forbrug 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
Mobiltelefon        
It        
Avis        
Borgmesterbil        
Møder        
Kurser        
Taxa        
Rejser        
Øvrige        

 

Mia Nyegaards repræsentation i 2022

Repræsentation 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
Repræsentative møder        
Repræsentative gaver        
Øvrige repræsentative udgifter        

 

Kontakt

Karin Palka

Karin Palka

Rådhuspladsen 1

1550 København V
Borgmester- og Direktionssekretariat

Borgmester- og Direktionssekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V