Du er her

Parkering

Skal du parkere i København, kan du her se gældende regler og få overblik over, hvad det koster at parkere i forskellige bydele.

Som beboer kan du:

Som besøgende kan du:

Du har fået en p-afgift / p-bøde:

Du kan også klage ved at kontakte os på andre måder. Se kontaktoplysningerne i bunden af siden.

Information om bl.a. beboerlicenser og lånebilslicens eller muligheden for køb af de forskellige parkeringsprodukter finder du via Parkeringsbutikken

Husk at forny din parkeringslicens til gul p-zone

Den 1. marts 2018 er det ét år siden, at den gule parkeringszone åbnede på ydre Nørrebro, ydre Østerbro og i dele af Valby. Det betyder, at knapt 10.000 beboere og erhvervsdrivende i gul zone, skal sørge for at forny deres parkeringslicens

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.