Parkering af motorcykler i København

Motorcykler skal betale det samme for at parkere i København som biler. Se hvilke regler der gælder for parkering af motorcykler.

Motorcykelparkering

Se, hvor du kan parkere i København og hvad det koster.

Søg beboerlicens til din motorcykel

Du kan søge om én licens pr. voksen i husstanden, dvs. det er kun muligt at få licens til både bil og MC, hvis der er flere voksne i husstanden.

Du kan søge om en beboerlicens i vores selvbetjeningsløsning (parkering.kk.dk).

Tidsbegrænset parkering

Motorcykler skal ikke bruge p-skive. Du skal dog stadig overholde tidsbegrænsningen.

Se, hvor du finder de tidsbegrænsede zoner.

Standsning og parkering på fortov mv.

Du må ikke standse og parkere motorcyklen på fortovet. Det kan give dig en afgift (bøde).

Parkering i båse

Motorcykler må gerne parkere flere i samme bås, ligesom tohjulede motorcykler må parkere på tværs af båsen, så længe man kan få alle andre køretøjer ud ad båsen.

Parkering i underjordiske p-anlæg

Du kan ikke parkere din motorcykel i kommunens underjordiske parkeringsanlæg eller i parkeringsanlægget under Israels Plads.

Kontakt

Område for Parkering

Postboks 446

1505 København V

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00