Parkering af delebiler i København

Københavns Kommune har reserveret et antal offentlige parkeringspladser til delebiler med fast stamplads. Vi har også etablerede 100 parkeringspladser til el-delebiler.

Kort over parkeringspladser reserveret til delebiler med fast stamplads og el-delebiler uden fast stamplads. 

Kortet viser, hvor du kan finde reserverede parkeringspladser til delebiler med fast stamplads og el-delebiler uden fast stamplads.

Til dig, som bruger delebiler

Vis alle

Delebiler med fast stamplads

Delebilerne holder på faste parkeringspladser, også kaldet stampladser. Her skal du hente og aflevere bilen på samme plads.

Delebiler uden fast stamplads

Delebiler uden fast stamplads har ikke faste parkeringspladser, og du kan derfor afhente dem et sted og aflevere dem et andet sted inden for bilens operationsområde. 

Hvilke køretøjer må holde på parkeringspladser reserveret til delebiler?

Pladserne kan alene benyttes af delebiler, som Københavns Kommune har udstedt licens til.  

Med en delebilslicens kan du parkere gratis i betalingsområdet. I rød zone gælder licensen dog ikke fra kl. 10:00-17:00 mandag til fredag. 

Delebiler med fast stamplads (licens) kan ydermere parkere tidsubegrænset i Københavns Kommunes 3 timers tidsbegrænsede zoner.  

Delebiler med fast stamplads fritages ikke for andre lokale restriktioner.

Hvilke køretøjer må parkere på el-delebilspladser?

El-delebilspladserne må kun anvendes af delebiler på el eller plugin hydrid. Private personer som låner en bil af naboen, deler en bil med en anden familie osv. må ikke anvende el-delebilspladserne.

Det vil sige, at på nuværende tidspunkt må følgende delebilsklubber anvende el-delebilspladserne:

 • GoMore (kun GoMore delebiler - ikke biler, som lånes via GoMore fra en privatperson) 
 • GreenMobility
 • HYRE
 • KINTO
 • Relok
 • SHARE NOW

Bliver der opsat ladestandere på el-delebilspladserne?

Nej, der bliver ikke opsat ladestandere på de parkeringspladser, der er reserveret til el-delebiler. 

Bliv medlem af delebilsforening

Er du interesseret i at blive medlem af en delebilsforening, kan du besøge:

Til jer, der har eller vil starte en delebilsklub

Vis alle

Hvordan bliver vi godkendt som delebilsklub?

For at I skal kunne opnå delebillicens til jeres køretøjer skal I dokumentere, at følgende gælder for delebilordningen:

 • at klubben er åben overfor nye/flere medlemmer,
 • at klubben har vedtægter, hvor regler for indmeldelse, udmeldelse, forpligtigelser, ansvar, anvendelse af bilparken, betaling, forsikring mv. er beskrevet,
 • at der er tale om et kontraktligt forhold mellem klubben og dens medlemmer. 

Kriterier for tildeling af licens til delebiler med fast stamplads

Delebilordninger skal virke trængselsreducerende. For at I skal kunne opnå delebillicens til jeres køretøjer skal I dokumentere, at følgende gælder for køretøjet: 

 • at køretøjet er ejet, leaset eller lejet i klubbens navn,
 • at køretøjet kan benyttes uden indgåelse af nyt. aftaleforhold ved hver brug,
 • at udlån af køretøjet til medlemmer sker mod betaling for brugt tid og kørte kilometer,
 • at køretøjet er erhvervsmæssigt forsikret,
 • at køretøjet efter endt brug returneres af samme bruger, og til det samme sted inden for kommunens grænse, hvorfra bilen blev taget.

Kontakt

Område for Parkering

Postboks 446

1505 København V

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00