Når du vil klage på vegne af en anden

Du kan klage på vegne af en anden, hvis du har en fuldmagt. Læs mere om, hvad klagen skal indeholde, og hvordan du gør.

Hvis du klager på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt. Fuldmagten kan afleveres til Borgerrådgiveren sammen med klagen.

Download fuldmagtsblanket til at klage på vegne af en anden

Oplysninger som klagen skal indeholde

Det er vigtigt, at du giver forvaltningen de oplysninger, de skal bruge, for at kunne behandle din klage og svare dig. Hvis du skriver til os med personlige informationer, fx dit CPR-nummer, skal du gøre det sikkert via Digital Post. Oplys altid:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer og/eller e-mail
  • Hvilken enhed eller hvilket center, du klager over
  • Hvad du klager over. Jo mere konkret jo bedre
  • Hvad du håber at få ud af din klage. Det ønskede resultat er dog ikke altid en reel mulighed, men hvis forvaltningen kender dine ønsker, kan de lettere forsøge at imødekomme dem

Hvornår du får svar på din klage

Hvis du har indgivet en skriftlig klage, skal du have en skriftlig tilbagemelding indenfor 10 arbejdsdage - den såkaldte tilbagemeldingsgaranti. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi har færdigbehandlet din klage, men du vil blive oplyst om en eventuelt lovmæssigt fastsat sagsbehandlingsfrist for den type klage, du har indgivet.

Læs mere om tilbagemeldingsgarantien

Det kan du klage over

Vær opmærksom på, der kan være forskellige regler, alt efter hvad du vil klage over. Det kan fx være en afgørelse, den kommunale service, støj, lugt eller støv, en sagsbehandling, personalets opførsel, diskrimination m.fl.

Hvem skal du klage til

Når du vil klage, skal du i første omgang henvende dig til den forvaltning, du er utilfreds med. Hvis du har fået noget på skrift, kan du finde kontaktoplysninger og klagevejledning i brevet eller e-mailen. Hvis du har været til møde, kender du adressen. Er du i tvivl om, hvilken forvaltning du skal klage til, kan du læse mere om, hvilke klager de enkelte forvaltninger behandler.

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00