Hvem skal du klage til

Hvis du vil klage, skal du henvende dig det sted i kommunen, der behandler din sag, for at få problemet løst eller klage. Får du ikke svar, eller er du fortsat utilfreds, kan du klage til Borgerrådgiveren.

Hvis du har fået noget på skrift, kan du finde kontaktoplysninger og klagevejledning i brevet eller e-mailen. Hvis du har været til møde, kender du adressen.

Du kan desuden finde kontaktoplysninger på kommunes afdelinger på kontaktsiden eller ringe til Borgerservice på 33 66 33 66 og få hjælp til at finde frem til den rette forvaltning eller afdeling.

Hvis du vil klage over kommunen, kan du gøre det sikkert og nemt via Digital Post. Sørg for at sende klagen til den rette forvaltning.

Er du i tvivl om, hvilken forvaltning du skal klage til, kan du læse mere om, hvilke klager de enkelte forvaltninger behandler.

Send din klage via Digital Post

Vis alle

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

 • Beskæftigelsestilbud til ledige
 • Delpension
 • Fleksjob og løntilskud
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering
 • Personlig assistance
 • Seniorjob
 • Sygedagpenge
 • Midlertidig indkvartering af flygtninge

Send klage til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen via Digital Post

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

 • Børnepasning
 • Børn med særlige behov (specialundervisning og specialinstitutioner)
 • Fritidstilbud (fritidshjem, fritidsklub og UngeVærk (tidligere ungdomsklub)
 • Skolevalg

Send klage til Børne- og Ungdomsforvaltningen via Digital Post

Har du allerede sendt en klage og er du utilfreds med behandlingen af den? Så kan du kontakte BUFs centrale klageenhed.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

 • Alkoholbevillinger (Bevillingsnævnet)
 • Bestyrergodkendelser (Bevillingsnævnet)
 • Fraflytninger (Beboerklagenævnet)
 • Husordensager (Beboerklagenævnet)
 • Nattilladelser (Bevillingsnævnet)
 • Varme- og vandregnskaber (Beboerklagenævnet)

Send klage til Kultur- og Fritidsforvaltningen via Digital Post

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

 • Behandling - genoptræning
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Botilbud og midlertidige botilbud til hjemløse
 • Børn og unge med handicap
 • Enkeltydelser
 • Hjemviste sager
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder
 • Pasning af nærtstående
 • Personlige tillæg
 • Personlig hjælp, omsorg, pleje og økonomisk hjælp til voksne
 • Socialpædagogisk friplads
 • Supplerende hjælp til brøkpensionister
 • Særlig støtte til børn og unge

Send klage til Socialforvaltningen via Digital Post

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

 • Aktivitetstilbud
 • Befordring
 • Bolig og midlertidige ophold
 • Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
 • Pasning af døende
 • Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
 • Personlig pleje og madservice
 • Praktisk hjælp
 • Sygepleje ifm. pasning af døende
 • Træning
 • Voksentandpleje

Send klage til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via Digital Post

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

 • Affald
 • Byggeri
 • Parkering
 • Skadesanmeldelser (som følge af fejl og mangler på en kommunal vej)
 • Tryghedsvagter (beskriv hændelsen og oplys tid og sted)

Send klage til Teknik- og Miljøforvaltningen via Digital Post

Klag over kommunens afgørelser på natur- og miljøområdet hos Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00