Skriv sikkert som borger

Digital Post gør det muligt for dig at kommunikere digitalt med kommunen om fortrolige sager.

Københavns Kommune har oprettet en lang række digitale postkasser, som du som borger skal skrive til, når du henvender dig om ”personfølsomme” oplysninger. Det kan fx være om dig, én i din familie eller andet personligt, hvor kommunen skal bruge dit cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger.

Har du dokumentation, som Københavns Kommune skal bruge, kan du vedhæfte det sikkert med Digital Post. Det kan fx være dokumentation i forbindelse med en ansøgning om økonomisk hjælp. Husk at have dit NemID klar.

Københavns Kommunes digitale postkasser

Vis alle

Arbejde og ledighed (Jobcenter København)

Skriv til en afdeling i Jobcenter København

Find postadresserne

Kontanthjælp og andre økonomiske ydelser 

Skriv til Ydelsesservice, hvis dit spørgsmål handler om en økonomisk ydelse, eller skal du skal sende dokumentation til os, fx lønsedler.

Kurser og uddannelse

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til kurser eller uddannelser for ledige.

Kurser og uddannelse

Løntilskud og praktik

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til offentligt eller privat løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og nytteindsats.

Løntilskud og praktik

Regler for job med særlig støtte

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til reglerne for fleksjob, revalidering, ressourceforløb, førtidspension, handicap og job.

Regler for job med særlig støtte

Regler og rettigheder som ledig

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til din ret og pligt som ledig. 

Regler og rettigheder som ledig

Bolig

Affald

Skriv hvis du har overordnede spørgsmål til affald og genbrugsordninger. (Har du  konkrete spørgsmål til din ejendomsaffald skal du bruge selvbetjeningsløsningen Nem Affaldsservice på kk.dk/affald.)

Affald

Ejendomsskat og lån til beboerindskud

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål om ejendomsskat eller lån til beboerindskud.

Ejendomsskat og lån til beboerindskud

Plejehjem

Skriv, hvis du har spørgsmål om kommunens plejehjem.

Plejehjem

Støj- og lugtgener

Skriv, hvis du vil klage, stille spørgsmål eller ansøge om tilladelse på miljø- og naturområdet, både i forhold til luft, lugt, støj, affald (ikke afhentning), jord og vand.

Støj- og lugtgener

Særlig støtte til høje boligudgifter

Skriv om støtte til høje boligudgifter, hvis du opfylder bestemte krav.

Særlig støtte til høje boligudgifter

Særlige botilbud

Skriv om botilbud til børn og voksne, der har behov for en særlig eller midlertidig bolig, herunder botilbud til borgere med handicap, herberger, krisecentre og hjemmevejledning.

Særlige botilbud

Uenighed mellem lejer og udlejer

Skriv til Husleje-, Beboerklage- og Ankenævn, hvis du vil klage til Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller Ankenævnet ved uenighed mellem lejer og udlejer.

Uenighed mellem lejer og udlejer

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen

Skriv til Borgerrepræsentationen, hvis du har spørgsmål om Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller Beredskabskommissionen.

Borgerrepræsentationen

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren

Skriv til Borgerrådgiveren, hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig.

Borgerrådgiveren

Borgerservice (flytning, pas, kørekort, sundhedskort, adresse mv.)

Adresse, cpr og flytning

Skriv til Folkeregisteret, hvis du har spørgsmål om flytning, adresse, cpr-nummer m.m. eller ønsker at afmelde en person fra din adresse.

Adresse, cpr og flytning

Bryllup og vielse

Skriv til Vielseskontoret, hvis du har spørgsmål om vielse og bryllup.

Bryllup og vielse

Gæld og opkrævning

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål om gæld til kommunen, herunder betalingsordning, rykkere og gældsvejledning.

Gæld og opkrævning

Lægeskift og sundhedskort (gult sygesikringskort)

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål til lægeskift og sundhedskort.

Lægeskift og sundhedskort

NemID, MitID og Digital Post

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål til NemID, MitID og Digital Post.

NemID, MitID og Digital Post

Pas og kørekort

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om pas og kørekort.

Pas og kørekort

Tillæg til borgere over 65 år

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg eller personligt tillæg til borgere over 65 år.

Tillæg til borgere over 65 år

 

Byggeri

BBR og tomme boliger

Skriv, hvis du har spørgsmål eller rettelser til din ejendom (ændringer til Bygnings- og Boligregistret (BBR)).

BBR og tomme boliger

Byggeri

Skriv, hvis du har generelle spørgsmål til byggesag, -klage, -aktindsigt eller -sagsforløb.

Byggeri

Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Familiesammenføring

Skriv, hvis du har spørgsmål om familiesammenføring vedrørende sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Forvaltninger

Beskæftigelse og Integration - Jobcenter

Skriv om hjælp til jobsøgning til ledige og sygemeldte borgere. Find ud af, hvilket center du hører til på kk.dk/jobcenter.

Beskæftigelse og Integration - Jobcenter

Beskæftigelse og Integration - Ydelsesservice

Skriv til Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og sygedagpenge.

Beskæftigelse og Integration - Ydelsesservice

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skriv til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om dagtilbud, skoler eller fritids-, special- og sundhedstilbud for børn og unge.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om Borgerservice eller kultur- og fritidsaktiviteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Socialforvaltningen

Skriv til Socialforvaltningen, hvis du lever med sociale problemer, sindslidelser, handicap, misbrug eller hjemløshed.

Socialforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Skriv til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om sundhedstilbud til alle københavnere og om ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv til Teknik og Miljøforvaltningen, hvis du har spørgsmål til fx tilladelser til udendørsarrangementer, byggeri, gravearbejde, støj i byen, parkeringsforhold og grønne områder.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Økonomiforvaltningen

Skriv til Økonomiforvaltningen, hvis du har spørgsmål til kommunens økonomi, HR-politik, byplanlægning, administration, ejendomsadministration eller byggeri.

Økonomiforvaltningen

Klager og aktindsigt

Aktindsigt hos forvaltninger

Skriv til den forvaltning, du ønsker at søge aktindsigt hos.

Aktindsigt hos forvaltninger

Klager til forvaltninger

Skriv til den forvaltning, du ønsker at søge at klage til.

Klager til forvaltninger

Klager til Borgerrådgiveren

Skriv til Borgerrådgiveren, hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig.

Klager til Borgerrådgiveren

Kultur- og fritidsaktiviteter

Kultur- og fritidsaktiviteter

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen om biblioteker, kultur- og projektstøtte,  foreninger og aftenskoler:

Biblioteker

Kultur- og projektstøtte

Foreninger

Aftenskoler

 

Pasning og skole

Børn og unge med særlige behov

Skriv, hvis du har spørgsmål om basispladser, specialinstitutioner, specialskoler, specialfritidshjem eller specialklubber.

Børn og unge med særlige behov

Pasning

Skriv, hvis du har spørgsmål om pasning og fritidstilbud. Vil du skrive dit barn op til pasning, skal det ske på kk.dk/pasning

Pasning

Skole

Skriv, hvis du har spørgsmål om skolevalg og skolegang. Du kan læse om skolestart og indskrivning på kk.dk/Skole.

Skole

Sprog og integration

Skriv, hvis du har spørgsmål om modersmålsundervisning, sprogstimulering, integrationsindsatser og dansk som andetsprog for børn 0-18 år.

Sprog og integration

Personlig hjælp og støtte

Akut brug for hjælp

Skriv, hvis du har spørgsmål om akutte sociale, personlige eller familiemæssige problemer.

Akut brug for hjælp

Handicap

Skriv ved spørgsmål, hvis du eller dit barn lever med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Handicap

Hjemmepleje - Borgere over 65 år

Skriv, hvis du har spørgsmål om tilbud om praktisk hjælp og støtte til borgere over 65 år.

Hjemmepleje - Borgere over 65 år

Hjemmepleje - Borgere under 65 år

Skriv, hvis du har spørgsmål om tilbud om praktisk hjælp og støtte til borgere under 65 år.

Hjemmepleje - Borgere under 65 år

Hjælpemidler

Skriv, hvis du har spørgsmål om hjælpemidler.

Hjælpemidler

Støtte- og aktivitetstilbud

Skriv, hvis du har spørgsmål om støtte- og aktivitetstilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller handicap, socialt udsatte og hjemløse.

Støtte- og aktivitetstilbud

Støtte til børn, unge og familier

Skriv, hvis du har spørgsmål til social støtte og rådgivning til børn, unge og familier, der har brug for hjælp til at håndtere hverdagen.

Støtte til børn, unge og familier

Særlig økonomisk støtte

Skriv, hvis du har spørgsmål om særlig økonomisk støtte.

Særlig økonomisk støtte

Sundhed

Børneovervægt

Skriv, hvis du har spørgsmål om børn og unge med svær overvægt.

Børneovervægt

Rygestop

Skriv, hvis du har spørgsmål om rygestoptilbud.

Rygestop

Stress

Skriv, hvis du har spørgsmål om mulighederne for stressforløb.

Stress

Sundhedsplejen

Skriv, hvis du har generelle spørgsmål om sundhedsplejen. Hvis du skal kontakte din sundhedsplejerske direkte, så find info på sundhedsplejens hjemmeside.

Sundhedsplejen

Tandpleje for børn og unge

Skriv, hvis du har spørgsmål om tandpleje for børn og unge. Henvendelsen besvares inden for 10 hverdage. For akut henvendelse, ring til barnets tandklinik.

Tandpleje for børn og unge

Tandpleje for voksne

Skriv, hvis du har spørgsmål om den kommunale tandpleje.

Tandpleje for voksne

Sygdom

Genoptræning

Skriv, hvis du har spørgsmål om genoptræning, fx efter en ulykke eller et sygdomsforløb.

Genoptræning

Hjælp til begravelse

Skriv, hvis du har spørgsmål om dit gravsted eller om en bisættelse / begravelse.

Hjælp til begravelse

KOL og hjerte-kar-sygdom

Skriv til Sundhedshusene om fx særlige forløb til dig med KOL eller hjerte-kar-sygdom.

KOL og hjerte-kar-sygdom

Misbrug af alkohol og stoffer

Skriv og få gratis og professionel hjælp til at ændre alkohol- og stofvaner. Helt anonymt.

Misbrug af alkohol og stoffer

Psykisk sygdom

Skriv, hvis du fx har spørgsmål om kommunens socialpsykiatriske tilbud til borgere med psykiske sygdomme.

Psykisk sygdom

Spørgsmål om sygemelding fra job eller som ledig

Skriv til jobcentret, hvis har spørgsmål om at være sygemeldt.

Spørgsmål om sygemelding fra job eller som ledig

Sygedagpenge

Skriv til Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål om sygemelding og sygedagpenge.

Sygedagpenge

Trafik, veje og parkering

Gravetilladelser og råden over vej

Hvis du ønsker oplysninger om vejarbejder og containeropstillinger, kan du finde dem på københavnerkortet. Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Gravetilladelser og råden over vej

Parkering

Skriv, hvis du har generelle spørgsmål om parkering og parkeringsforhold.
Hvis du skal søge om parkeringslicens eller klage over en afgift, skal du bruge Parkeringsselvbetjeningsløsningen.

Parkering

Renhold og snerydning

Skriv, hvis du har spørgsmål til renholdelse af byens rum, fortovsordning eller glemte cykler. Snerydningsansvar hos dig, snerydningsansvar hos kommunen, saltning eller snerydningsprioriteter.

Renhold og snerydning

Uheld på offentlig vej

Skriv, hvis du er kommet til skade eller dine ting er blevet beskadiget på offentlig vej, fx på grund af huller i vejen.

Uheld på offentlig vej

Udfyld også skadesanmeldelse

Vejmyndighed

Skriv, hvis din vej skal repareres eller forbedres med fx vejbump, ny opstribning, parkeringsbåse eller mere grønt. 

Vejmyndighed

Hjælp til og fritagelse fra Digital Post

Har du brug for hjælp til at anvende digital post eller ønsker du at blive fritaget, hvis du ikke er i stand til at modtage digital post fra det offentlige?

Digital borger - ung finder vej

Har du brug for hjælp til at navigere rundt herinde, så brug vores tilbud 'Digital borger - ung finder vej' og find hjælp gennem undervisningsmaterialer og -videoer. 

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00