Skriv sikkert som borger

Digital Post gør det muligt for dig at kommunikere digitalt med kommunen om fortrolige sager.

Københavns Kommune har række digitale postkasser, som du som borger skal skrive til, når du henvender dig om ”personfølsomme” oplysninger. Det kan fx være om dig, én i din familie eller andet personligt, hvor kommunen skal bruge dit cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger.

Har du dokumentation, som Københavns Kommune skal bruge, kan du vedhæfte det sikkert med Digital Post. Det kan fx være dokumentation i forbindelse med en ansøgning om økonomisk hjælp. Husk at have dit MitID klar.

Københavns Kommunes digitale postkasser

Vis alle

Arbejde og ledighed (Jobcenter København)

Skriv til Jobcenter København

Har du spørgsmål til løntilskud, praktik, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension? Eller har du spørgsmål om regler og rettigheder som ledig, så kan du skrive til Jobcenter København.

Skriv til Jobcenter København

Kontanthjælp og andre økonomiske ydelser

Skriv til Ydelsesservice, hvis dit spørgsmål handler om en økonomisk ydelse, eller skal du skal sende dokumentation til os, fx lønsedler.

Bolig

Affald

Skriv, hvis du har spørgsmål til affald og genbrugsordninger af fortrolig karakter.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan se din adresse, når du skriver til os via Digital Post. Så hvis din henvendelse drejer sig om en specifik adresse, skal du huske at skrive den i beskeden.

Skriv om affald (borger.dk)

Har du konkrete spørgsmål til din ejendoms affald, og som ikke indebærer personfølsomme oplysninger, skal du i stedet bruge selvbetjeningsløsningen Nem Affaldsservice. Så får vi alle relevante oplysninger med.

Skriv via Nem Affaldsservice (selvbetjeningsløsning)

Ejendomsskat

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål til ejendomsskat:

Skriv om ejendomsskat (borger.dk)

Lån til beboerindskud

Skriv til Beboerindskud i Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål om lån til beboerindskud:

Skriv om lån til beboerindskud (borger.dk)

Plejehjem

Skriv, hvis du har spørgsmål om kommunens plejehjem.

Skriv om plejehjem (borger.dk)

Støj- og lugtgener

Skriv, hvis du vil klage, stille spørgsmål eller ansøge om tilladelse på miljø- og naturområdet, både i forhold til luft, lugt, støj, affald på gaden, jord og vand.

Skriv om støj- og lugtgener (borger.dk)

Særlig støtte til høje boligudgifter

Skriv om støtte til høje boligudgifter, hvis du opfylder bestemte krav.

Skriv om særlig støtte til høje boligudgifter (borger.dk)

Særlige botilbud

Skriv om botilbud til børn og voksne, der har behov for en særlig eller midlertidig bolig, herunder botilbud til borgere med handicap, herberger, krisecentre og hjemmevejledning.

Skriv sikkert om særlige botilbud (borger.dk)

Uenighed mellem lejer og udlejer

Skriv til Husleje-, Beboerklage- og Ankenævn, hvis du vil klage til Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller Ankenævnet ved uenighed mellem lejer og udlejer.

Skriv til Husleje-, Beboerklage- og Ankenævn om uenighed mellem lejer og udlejer (borger.dk)

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen

Skriv til Borgerrepræsentationen, hvis du har spørgsmål om Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller Beredskabskommissionen.

Skriv til Borgerrepræsentationen (borger.dk)

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren

Skriv til Borgerrådgiveren, hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig.

Skriv til Borgerrådgiveren (borger.dk)

Borgerservice (flytning, pas, kørekort, sundhedskort, adresse mv.)

Adresse, CPR og flytning

Skriv til Folkeregisteret, hvis du har spørgsmål om flytning, adresse, CPR-nummer m.m. eller ønsker at afmelde en person fra din adresse.

Skriv til Folkeregistret angående adresse, CPR og flytning (borger.dk)

Bryllup og vielse

Skriv til Vielseskontoret, hvis du har spørgsmål om vielse og bryllup.

Skriv til Vielseskontoret angående bryllup og vielse (borger.dk)

Gæld og opkrævning

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål om gæld til kommunen, herunder betalingsordning, rykkere og gældsvejledning.

Skriv til Betaling og Kontrol angående gæld og opkrævning (borger.dk)

Lægeskift og sundhedskort (gult sygesikringskort)

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål til lægeskift og sundhedskort.

Skriv til Borgerservice om lægeskift og sundhedskort (borger.dk)

MitID og Digital Post

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål til MitID og Digital Post.

Skriv til Borgerservice om MitID og Digital Post (borger.dk)

Pas og kørekort

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om pas og kørekort.

Skriv til Borgerservice om pas og kørekort (borger.dk)

Tillæg til borgere over 65 år

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg eller personligt tillæg til borgere over 65 år.

Skriv til Borgerservice angående tillæg til borgere over 65 år (borger.dk)

Byggeri

BBR og tomme boliger

Skriv, hvis du har spørgsmål eller rettelser til din ejendom (ændringer til Bygnings- og Boligregistret (BBR)).

Skriv om BBR og tomme boliger (borger.dk)

Byggeri

Skriv, hvis du har generelle spørgsmål til byggesag, -klage, -aktindsigt eller -sagsforløb.

Skriv om byggeri (borger.dk)

Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Familiesammenføring

Skriv, hvis du har spørgsmål om familiesammenføring vedrørende sikkerhedsstillelse.

Kontakt os angående sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring (borger.dk)

Forvaltninger

Beskæftigelse og Integration - Jobcenter

Skriv om hjælp til jobsøgning til ledige og sygemeldte borgere.

Skriv til Beskæftigelse og Integration - Jobcenter (borger.dk)

Beskæftigelse og Integration - Ydelsesservice

Skriv til Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og sygedagpenge.

Skriv til Beskæftigelse og Integration - Ydelsesservice (borger.dk)

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skriv til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om dagtilbud, skoler eller fritids-, special- og sundhedstilbud for børn og unge.

Skriv til Børne- og Ungdomsforvaltningen (borger.dk)

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om Borgerservice eller kultur- og fritidsaktiviteter.

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen (borger.dk)

Socialforvaltningen

Skriv til Socialforvaltningen, hvis du lever med sociale problemer, sindslidelser, handicap, misbrug eller hjemløshed.

Skriv til Socialforvaltningen (borger.dk)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Skriv til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om sundhedstilbud til alle københavnere og om ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år.

Skriv til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (borger.dk)

Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv til Teknik og Miljøforvaltningen, hvis du har spørgsmål til fx tilladelser til udendørsarrangementer, byggeri, gravearbejde, støj i byen, parkeringsforhold og grønne områder.

Skriv sikkert til Teknik- og Miljøforvaltningen (borger.dk)

Økonomiforvaltningen

Skriv til Økonomiforvaltningen, hvis du har spørgsmål til kommunens økonomi, HR-politik, byplanlægning, administration, ejendomsadministration eller byggeri.

Skriv til Økonomiforvaltningen (borger.dk)

Klager og aktindsigt

Aktindsigt hos forvaltninger

Skriv til den forvaltning, du ønsker at søge aktindsigt hos.

Skriv om aktindsigt hos forvaltninger (borger.dk)

Klager til forvaltninger

Skriv til den forvaltning, du ønsker at søge at klage til.

Skriv om klager til forvaltninger (borger.dk)

Klager til Borgerrådgiveren

Skriv til Borgerrådgiveren, hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig.

Skriv om klager til Borgerrådgiveren (borger.dk)

Kultur- og fritidsaktiviteter

Kultur- og fritidsaktiviteter

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen om biblioteker, kultur- og projektstøtte, foreninger og aftenskoler:

Skriv til os om biblioteker (borger.dk)

Skriv til os om kultur- og projektstøtte (borger.dk)

Skriv til os om foreninger (borger.dk)

Skriv til os om aftenskoler (borger.dk)

Pasning og skole

Børn og unge med særlige behov

Skriv, hvis du har spørgsmål om basispladser, specialinstitutioner, specialskoler, specialfritidshjem eller specialklubber.

Skriv om børn og unge med særlige behov (borger.dk)

Pasning

Skriv, hvis du har spørgsmål om pasning og fritidstilbud.

Skriv til os om pasning (borger.dk)

Vil du skrive dit barn op til pasning, skal det ske via kk.dk.

Skriv dit barn op til pasning

Skole

Skriv, hvis du har spørgsmål om skolevalg og skolegang.

Skriv til os om skole (borger.dk)

Du kan læse om skolestart og indskrivning på kk.dk/Skole.

Læs mere om skolestart og indskrivning

Sprog og integration

Skriv, hvis du har spørgsmål om modersmålsundervisning, sprogstimulering, integrationsindsatser og dansk som andetsprog for børn 0-18 år.

Skriv til os om sprog og integration (borger.dk)

Personlig hjælp og støtte

Akut brug for hjælp

Skriv, hvis du har spørgsmål om akutte sociale, personlige eller familiemæssige problemer.

Skriv til os om akut brug for hjælp (borger.dk)

Handicap

Skriv ved spørgsmål, hvis du eller dit barn lever med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Skriv til os om handicap (borger.dk)

Hjemmepleje - Borgere over 65 år

Skriv, hvis du har spørgsmål om tilbud om praktisk hjælp og støtte til borgere over 65 år.

Skriv til os om hjemmepleje for borgere over 65 år (borger.dk)

Hjemmepleje - Borgere under 65 år

Skriv, hvis du har spørgsmål om tilbud om praktisk hjælp og støtte til borgere under 65 år.

Skriv til os om hjemmepleje for borgere under 65 år (borger.dk)

Hjælpemidler

Skriv, hvis du har spørgsmål om hjælpemidler.

Skriv til os om hjælpemidler (borger.dk)

Støtte- og aktivitetstilbud

Skriv, hvis du har spørgsmål om støtte- og aktivitetstilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller handicap, socialt udsatte og hjemløse.

Skriv til os om støtte- og aktivitetstilbud (borger.dk)

Støtte til børn, unge og familier

Skriv, hvis du har spørgsmål til social støtte og rådgivning til børn, unge og familier, der har brug for hjælp til at håndtere hverdagen.

Skriv til os om støtte til børn, unge og familier (borger.dk)

Særlig økonomisk støtte

Skriv, hvis du har spørgsmål om særlig økonomisk støtte.

Skriv til os om særlig økonomisk støtte (borger.dk)

Sundhed

Børneovervægt

Skriv, hvis du har spørgsmål om børn og unge med svær overvægt.

Skriv til os om børneovervægt (borger.dk)

Rygestop og nikotinafvænning

Skriv, hvis du har spørgsmål om stoptilbud.

Skriv til os om rygestop og nikotinafvænning (borger.dk)

Stress

Skriv, hvis du har spørgsmål om mulighederne for stressforløb.

Skriv til os om stress (borger.dk)

Sundhedsplejen

Skriv, hvis du har generelle spørgsmål om sundhedsplejen.

Kontakt sundhedsplejen for generelle spørgsmål (borger.dk)

Hvis du skal kontakte din sundhedsplejerske direkte, kan du kontakte din lokale sundhedspleje.

Tandpleje for børn og unge

Skriv, hvis du har spørgsmål om tandpleje for børn og unge. Henvendelsen besvares inden for 10 hverdage. For akut henvendelse, ring til barnets tandklinik.

Kontakt tandpleje for børn og unge (borger.dk)

Tandpleje for voksne

Skriv, hvis du har spørgsmål om den kommunale tandpleje.

Kontakt tandpleje for voksne (borger.dk)

Sygdom

Genoptræning

Skriv, hvis du har spørgsmål om genoptræning, fx efter en ulykke eller et sygdomsforløb.

Skriv til os om genoptræning (borger.dk)

Hjælp til begravelse

Skriv, hvis du har spørgsmål om dit gravsted eller om en bisættelse / begravelse.

Skriv til os om hjælp til begravelse (borger.dk)

KOL og hjerte-kar-sygdom

Skriv til Sundhedshusene om fx særlige forløb til dig med KOL eller hjerte-kar-sygdom.

Skriv til os om KOL og hjerte-kar-sygdom (borger.dk)

Misbrug af alkohol og stoffer

Skriv og få gratis og professionel hjælp til at ændre alkohol- og stofvaner. Helt anonymt.

Skriv til os om misbrug af alkohol og stoffer (borger.dk)

Psykisk sygdom

Skriv, hvis du fx har spørgsmål om kommunens socialpsykiatriske tilbud til borgere med psykiske sygdomme.

Skriv til os om psykisk sygdom (borger.dk)

Spørgsmål om sygemelding fra job eller som ledig

Skriv til jobcentret, hvis har spørgsmål om at være sygemeldt.

Skriv til os om sygemelding fra job eller som ledig (borger.dk)

Sygedagpenge

Skriv til Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål om sygemelding og sygedagpenge.

Skriv til os om sygedagpenge (borger.dk)

Trafik, veje og parkering

Gravetilladelser og råden over vej

Hvis du ønsker oplysninger om vejarbejde og containeropstillinger, kan du finde dem på københavnerkortet.

Se københavnerkortet for oplysninger om vejarbejde (kbhkort.kk.dk)

Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til os om gravetilladelser og råden over vej (borger.dk)

Parkering

Skriv, hvis du har generelle spørgsmål af fortrolig karakter om parkering og parkeringsforhold.

Skriv til os om parkering (borger.dk)

Hvis du skal søge om parkeringslicens eller klage over en afgift, skal du bruge selvbetjeningsløsningen på parkering.kk.dk.

Læs mere om parkeringslicenser og klager over afgifter (parkering.kk.dk)

Renhold og snerydning

Skriv, hvis du har spørgsmål til renholdelse af byens rum, fortovsordning eller glemte cykler, snerydningsansvar, saltning eller snerydningsprioriteter.

Skriv til os om renhold og snerydning (borger.dk)

Uheld på offentlig vej

Skriv, hvis du er kommet til skade eller dine ting er blevet beskadiget på offentlig vej, fx på grund af huller i vejen.

Skriv til os om uheld på offentlig vej (borger.dk)

Udfyld skadesanmeldelse (selvbetjeningsløsning)

Vejmyndighed

Skriv, hvis din vej skal repareres eller forbedres med fx vejbump, ny opstribning, parkeringsbåse eller mere grønt.

Skriv til vejmyndigheden (borger.dk)

Hjælp til og fritagelse fra Digital Post

Har du brug for hjælp til at anvende digital post eller ønsker du at blive fritaget, hvis du ikke er i stand til at modtage digital post fra det offentlige?

Digital borger - ung finder vej

Har du brug for hjælp til at navigere rundt herinde, så brug vores tilbud 'Digital borger - ung finder vej' og find hjælp gennem undervisningsmaterialer og -videoer. 

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00