Skriv sikkert som myndighed

Myndigheder kan kontakte Københavns Kommune sikkert via digital post på virk.dk, tunnelløsningen, sikker e-mail eller via vCards.

Digital post for myndigheder

Alle myndigheder kan skrive sikkert til Københavns Kommunes hovedpostkasse via virk.dk.

Skriv sikkert som myndighed til Københavns Kommune (virk.dk)

For at benytte denne kommunikationskanal skal du have en digital medarbejdersignatur. Det er typisk kun få medarbejdere hos en myndighed, som har en signatur.

Københavns Kommunens medarbejdere i Kontaktcentret videresender mails modtaget via virk.dk til den rette modtager. For at beskeden kan videresendes hurtigt til den relevante forvaltning og det rette kontor, er det vigtigt at skrive i emnefeltet, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvem den er til. Angiv dine kontaktoplysninger i brødteksten, så Kontaktcentrets medarbejdere hurtigt kan kontakte dig ved tvivlsspørgsmål.

Tunnelløsningen og sikker mail

Københavns Kommune er tilsluttet Tunnelløsningen. Hvis du som myndighed vil skrive til direkte til en medarbejder i en enhed i kommunen, er det lettest, at du ringer til enheden og får oplyst mailadressen, som skal benyttes i Tunnelløsningen. Bemærk at denne mulighed kun eksisterer for myndigheder, som er tilsluttet Tunnelløsningen, da kommunikationen ellers er usikker.

Hvis din myndighed ikke er tilsluttet Tunnelløsningen, men har et mailsystem, som giver mulighed for sikker digital afsendelse, kan I sende til nogle af kommunens sikre e-mail-adresser.

Vælg den forvaltning, du ønsker at kontakte:

vCards

Er du borger i Københavns Kommune og skal sende information, som er personfølsom fx dit cpr-nummer, anbefaler vi, at du bruger Digital Post.

Hvis du hverken kan benytte virk.dk, Tunnelløsningen eller sikre e-mails, er det muligt at bruge vCard-løsningen, hvor der kan skrives sikkert til kommunens forvaltninger og borgerrådgiveren. vCard kan kun installeres af visse mailsystemer, og du skal benytte MitID eller digital signatur. Københavns Kommune anbefaler ikke denne løsning.

Din almindelige e-mailkonto kan kun sende sikker post, hvis du installerer såkaldte vCards. Læs mere, når du har valgt, hvem du ønsker at kontakte nedenfor.

Vælg den forvaltning, du ønsker at kontakte:

  • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: suf@kk.dk
  • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: bif@kk.dk

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00