Digital Borger - ung finder vej

Undervisningsmateriale der styrker 15–18-årige i at navigere i det offentlige digitale Danmark.
Video Url

Om undervisningsmaterialet

Københavns Kommune arbejder aktivt med at styrke 15-18-åriges brug af offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Vi har udviklet et sjovt og effektivt undervisningsmateriale til brug i 9. og 10. klasse, på produktionsskoler, efterskoler, erhvervsskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser, som styrker de unge. Materialet er landsdækkende, gratis og kan tilgås nedenfor.

Det er ikke altid lige let for unge at finde hoved og hale i de krav, der bliver stillet til dem fra det offentlige Danmark. Mange unge over 15 år får fx ikke tjekket deres digitale postkasse. Det kan have alvorlige konsekvenser. Det kan være drømmeuddannelsen, der glipper, en indkaldelse til læge eller tandlæge, de misser, eller rykkergebyrer der bare vokser og vokser. Unge oplever derudover vanskeligheder med at finde relevant information og hjælp, når de har brug for det.

'Digital Borger – ung finder vej' klæder eleverne på til at navigere i det offentlige digitale Danmark. Materialet består af en lærervejledning, introfilm, powerpoint med informationer og øvelser, et 'Borgerskema', fire casefilm med tilhørende opgaveark til gruppeopgaver og en afsluttende quiz (i Kahoot). Undervisningstiden er 2 x 45 minutter (med mulighed for at udvide) og forberedelsestiden er ca. 20-30 minutter.

Om undervisningen

Vis alle

Hvorfor undervise?

Det offentlige stiller en lang række krav til unge, når de fylder 15 år og bliver delvist myndige. De unge er blandt andet forpligtet til at reagere på meddelelser i deres digitale postkasse, og til at benytte offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger.

Mange unge over 15 er ikke gode nok til at tjekke deres digitale postkasse. Det kan have alvorlige konsekvenser for dem i form af rykkergebyrer, der vokser, muligheden for at komme ind på drømmeuddannelsen, der glipper, indkaldelsen til session eller tandlæge, de overser. Eksemplerne er mange. Unge oplever derudover vanskeligheder med at finde relevante informationer og hjælp, når de har brug for det.

De unge er ikke ”digitale indfødte”, som vi ellers ofte hører det. De har behov for digital dannelse for at kunne begå sig i junglen af offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet. Med undervisningsmaterialet ønsker Københavns Kommune at styrke de unge.

Hvordan undervise?

Forbered dig ud fra lærervejledningen og støt dig til den undervejs i undervisningen.

Inden undervisningen printer du ”Borgerskema” og arbejdsark til arbejdet med casefilmene.

Undervejs i undervisningen afvikler du en powerpoint, hvorfra du nemt kan starte film, øvelser og afsluttende quiz.

Undervisningen kan afvikles på 2 lektioner af 45 minutter, og kræver kun omkring 20 - 30 minutter forberedelsestid.

Læringsmål

Læringspakken har følgende læringsmål:

  • Eleven kender og anvender relevante offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger.
  • Eleven kender og finder relevant information om sine muligheder, rettigheder og pligter i forhold til det offentlige.
  • Eleven kan selvstændigt vurdere og deltage i analytisk dialog om offentlige digitale løsninger og om løsningernes betydning for elevens muligheder for mestring af eget liv.

Læringspakken understøtter kompetence- og læringsmål:

  • Folkeskolens 9. og 10. klasser: Samfundsfag og Dansk samt IT og Medier.
  • De gymnasiale uddannelser: Samfundsfag, Teknologihistorie og Informationsteknologi.

Pakken kan også indgå i fag og forløb på produktionsskoler, erhvervsskoler og efterskoler.

Du kan også bruge undervisningspakken helt uden for skoleregi, for eksempel i foreninger, på biblioteker, NGO´er eller andre sammenhænge, hvor unge ml. 15 – 18 årige mødes.

Vilkår for brug af materialet

Materialet er udviklet af Københavns Borgerservice (Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune) i samarbejde med Fagligt Center (Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune), Link Kommunikation, Pilot Film og Damp Design – og under inddragelse af skoler og elever fra Københavns Kommune.

Københavns Kommune har alle rettigheder til materialet. Materialet kan frit benyttes af alle i ikke-kommercielt øjemed eller efter forudgående aftale med Københavns Borgerservice, Københavns Kommune.

Kontakt

Christian Kühne

Kultur- og Fritidsforvaltningen