Hvad tjener en pædagog i Københavns Kommune?

I København sætter vi pris på vores pædagoger. Bogstavelig talt! Se hvad du kan tjene som pædagog i Københavns Kommune.

I København arbejder vi målrettet på at styrke rekrutteringen og fastholde de medarbejdere, som hver dag skaber en tryg, sund og lærerig hverdag for byens børn.  Bedre normeringer, styrket ledelse og mere uddannelse er en del af løsningen, men kan ikke stå alene.

Derfor har politikerne i København med budget 2022 øremærket 144 mio. kroner over fire år til et lønløft for pædagoger i de københavnske skoler og dagtilbud. 

Lønforløb for pædagoger

En nyuddannet pædagog, der bliver ansat i København, har et lønforløb, der udover den løn og de tillæg, der er bestemt af overenskomsten, desuden giver nogle tillæg, der er specifikke for København.

Nyuddannede pædagoger får også en bonus efter 12 måneders ansættelse i Københavns Kommune. Når man har været ansat som pædagog i kommunen i 8 år i træk, får man en fastholdelsesbonus. Bemærk, at tallene ikke er opdateret for stigningerne som følge af trepartsaftale og ny overenskomst.

Løn eksklusiv pension pr. 2024 for en pædagog i Københavns Kommune
Erfaring Bonus Løn
1 år 15.002 kroner (for nyuddannede) 30.394 kroner
2 år   30.802 kroner
3-4 år 15.004 kroner (Ved 4 års ansættelse) 31.218 kroner
5 år   31.641 kroner
6 år   32.507 kroner
7-9 år   32.951 kroner
10 år   34.325 kroner

Basis-lønpakken indeholder grundløn (løntrin 25) + tre københavnerspecifikke tillæg (københavnertillæg, tillæg for rekruttering og fastholdelse og ulempetillæg). Derudover mulighed for tillæg for særlige funktioner fx handicaptillæg, tillæg til pædagoger i specialinstitutioner og skoler, støttepædagogtillæg, TR-tillæg m.m.

Særlige fordele for ledere

Fra 2023 modtager institutionsledere og pædagogiske ledere en fastholdelsesbonus i form af et engangstillæg på 11.940 kroner, når de har været ansat i samme institution i Københavns Kommune i minimum 2 år.

Særlige fordele for seniorer

I København har du som pædagog også adgang til særlige seniorordninger og ekstra seniorfridage til de 55-57-årige.

Alle pædagoger over 60 år har ret til at gå ned i tid til 30 timer om ugen med delvis lønkompensation. Og pædagoger, der arbejder frem til de er mindst 65 år uden at gå ned i tid, får en bonus på 30.000 kroner, når de fratræder.

Seniorordninger for pædagoger i Københavns Kommune

Alder Seniorordning
55-57 år 2 årlige ekstra fridage
58-59 år 4-5 årlige seniordage
60+ år 6 årlige seniordage og mulighed for nedsat tid
65+ år Fastholdelsesbonus 30.000 kroner

 

Læs om ny lønpulje og se ledige pædagogstillinger

Find mere information om ny lønpulje til pædagoger i denne nyhed: København opruster i kampen om de eftertragtede pædagoger

Se ledige pædagogstillinger i Københavns Kommune 

Rekruttering af pædagoger i København

Københavns Kommune har søsat en række andre initiativer, der samlet set skal styrke rekrutteringen af pædagoger gennem bedre normeringer, styrket ledelse og mere uddannelse.

København indfører blandt andet minimumsnormeringer fra 2022, to år før loven trådte i kraft. Og for egen regning videreuddanner kommunen over 500 af sine medhjælpere til pædagoger frem mod 2026. Heraf mange gennem en ny meritordning for akademikere med løn under uddannelsen. København tilbyder også ledertalentforløb for unge pædagoger med lederambitioner.

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00