Økonomiforvaltningens retning og kerneopgave

Økonomiforvaltningen arbejder sammen med kommunens forvaltninger for, at København skal være for alle og være verdens bedste by at leve i.

Vores retning

Økonomiforvaltningen binder hele kommunen sammen og tager ansvar for, at vækst, hverdag og livskvalitet følges ad i København.

Vores kerneopgave

Økonomiforvaltningen sikrer økonomisk råderum til at realisere politiske beslutninger og skaber beslutningsgrundlaget for byens udvikling.

Vores fokus

  • Livskvalitet, bæredygtighed og vækst: Vi skaber rammerne for, at et godt hverdagsliv og en høj livskvalitet for københavnerne kan gå hånd i hånd med byens befolkningstilvækst. Vi understøtter den økonomiske vækst og gode rammevilkår for virksomhederne. Vi bidrager til en langsigtet udvikling og en bæredygtig by, kendt for grønne løsninger og med plads til alle.
  • Fælles løsninger: Vi skaber økonomisk råderum i samarbejde med forvaltningerne og bidrager derved til mere og bedre service for borgerne i København. Vi tager ansvar for og virker aktivt for at drive udviklingen på tværs af kommunen. Vi yder god og effektiv service, og vi skaber fælles løsninger for en veldrevet og sammenhængende kommune.
  • Udvikling og nytænkning: Vi udvikler og nytænker kommunens opgaveløsning til gavn for københavnerne. Vi går forrest i en digital udvikling, der forener vores forretning, de teknologiske muligheder og brugernes behov.
  • Samspil med omverdenen: København er hele Danmarks hovedstad, og vi virker til gavn for hele Danmark. Vi samarbejder med alle relevante aktører på en åben, interesseret og involverende måde. Vi påvirker med vores viden og faglighed de nationale og internationale dagsordener for at få indflydelse på rammerne for byens udvikling.
  • Ambitiøs og tillidsbåret arbejdsplads: Vores arbejde er meningsfuldt og skaber værdi, fordi vi gør en forskel for kommunen og for københavnerne. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved motiverede, ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere og ved en ledelse baseret på tillid. Vores ledere og medarbejdere afklarer rammer, ansvar og opgaver i stærke arbejdsfællesskaber, der bidrager til trivsel og arbejdsglæde.

Strategi for Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V