Børne- og Ungdomsforvaltningens organisationsdiagram - tilgængeligt alternativ

Forvaltningen består af et politisk niveau, en direktion, fem områdeforvaltninger, tre centre og bydækkende enheder, der alle yder support og understøtter kommunens klynger, skoler og selvejende institutioner på forskellig vis.

Øverste ledelse

Vis alle

Borgmesteren 

Børne- og Ungdomsudvalget

Centre

Vis alle

Fagligt Center

I Fagligt Center er der 3 centerchefer og 1 leder for hvert team. I de bydækkende enheder er der enten en chef eller leder i hver enhed.

Centerchef for Fritid og Unge

 • Leder af Fritid, Unge og Analyse 

Bydækkende enheder 

 • Leder af Københavns Kommunes Ungdomsskole 
 • Centerchef for Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 • Fritid: Klynger og selvejende 

Skole, Mad og Kompetenceudvikling 

 • Kompetenceudvikling, Fagligt Centers Sekretariat og Mad
 • Skole, BUFX, Åben Skole og It

Bydækkende enheder 

 • Skoletjenesten 
 • Bæredygtig udvikling 
 • EAT-Køkkenet

Dagtilbud, Sundhed og Specialområdet 

 • Inklusion, Sundhed og Dagtilbud 
 • Visitation og Tilsyn

Bydækkende enheder 

 • Center for Specialundervisning for Voksne 
 • Børne- og Ungdomstandplejen
 • Uddannelsescenter UiU

Læs mere om Fagligt Center.

Administrativt Ressourcecenter

I Administrativt Ressourcecenter er der 4 centerchefer og 1 teamleder for hvert team. 

Ressourcestyring  

 • Pladsanvisningen (inklusiv Dagplejen)
 • Bygningsdrift (inklusiv Gårdmandskorpset)
 • Kapacitet

Økonomi

 • Budget
 • Regnskab

Digitalisering og Administrativ Understøttelse

 • BUF IT-drift
 • Digitalisering og data
 • Administrativt sekretariat, Jura og Processer

Administrative Fællesskaber

 • Administrative fællesskaber i områderne (herunder fem teams med hver deres teamleder)

Læs mere om Administrativt Ressourcecenter.

Center for Politik og HR

I Center for Politik og HR er der 4 centerchefer og tre teamledere

Policy

 • Ressourcer 
 • Fagligt indhold of kvalitet

Ledelsessekretariatet

 • Direktions- og borgmesterbetjening
 • Kommunikation og Presse
 • Udvalgsteam

HR

 • Taskforce og konfliktmægling
 • MED-sekretariat, arbejdsmiljø og sygefravær
 • Rekruttering og HR-data
 • Forhandling, organisations- og ledelsesudvikling

Læs mere om Center for Politik og HR.

Områder

Vis alle

Område Amager

Område Amager ledes af en områdechef, der har ledelsesansvar for områdets klynger og skoler, samt tilsynspligt overfor de selvejende institutioner. Derudover er der to faglige chefer, der har ledelsesansvar for områdesupporten og en teamleder for hvert team.

Områdesupporten

 • Sundhedspleje 
 • Psykologer og tale-hørekonsulenter
 • Støtte- og kompetencepædagoger
 • Konsulenter

Område Valby/Vesterbro/Kongens Enghave

Område Valby/Vesterbro/Kongens Enghave ledes af en områdechef, der har ledelsesansvar for områdets klynger og skoler, samt tilsynspligt overfor de selvejende institutioner. Derudover er der to faglige chefer, der har ledelsesansvar for områdesupporten og en teamleder for hvert team.

Områdesupporten

 • Teamleder for Sundhedspleje 
 • Psykologer og tale-hørekonsulenter
 • Teamleder for Støtte- og kompetencepædagoger
 • Faglig chef for Konsulenter

Områdechefen er også leder af de to bydækkende enheder Billedskolen i Tvillingehallen og Musikskolen.

Område Brønshøj/Vanløse

Område Brønshøj/Vanløse ledes af en områdechef, der har ledelsesansvar for områdets klynger og skoler, samt tilsynspligt overfor de selvejende institutioner. Derudover er der to faglige chefer, der har ledelsesansvar for områdesupporten og en teamleder for hvert team.

Områdesupporten

 • Sundhedspleje 
 • Psykologer og tale-hørekonsulenter
 • Støtte- og kompetencepædagoger
 • Konsulenter

Område Nørrebro/Bispebjerg

Område Nørrebro/Bispebjerg ledes af en områdechef, der har ledelsesansvar for områdets klynger og skoler, samt tilsynspligt overfor de selvejende institutioner. Derudover er der to faglige chefer, der har ledelsesansvar for områdesupporten og en teamleder for hvert team.

Områdesupporten

 • Sundhedspleje 
 • Psykologer og tale-hørekonsulenter
 • Støtte- og kompetencepædagoger
 • Konsulenter

Område Indre by/Østerbro

Område Indre by/Østerbro ledes af en områdechef, der har ledelsesansvar for områdets klynger og skoler, samt tilsynspligt overfor de selvejende institutioner. Derudover er der to faglige chefer, der har ledelsesansvar for områdesupporten og en teamleder for hvert team.

Områdesupporten

 • Sundhedspleje 
 • Psykologer for almen og specialområdet
 • Tale-hørekonsulenter for almen og specialområdet
 • Støtte- og kompetencepædagoger
 • Børnecenter København - Fysio- og ergoterapeuter
 • Konsulenter

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00