Databeskyttelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Har du spørgsmål til forvaltningens indsamling og brug af data om dig, kan du kontakte os. Se kontaktinfo nederst på siden.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har mange service- og kulturtilbud. For at borgere kan få adgang til relevante tilbud, indsamler og behandler vi en række personoplysninger.

Det kan fx være oplysninger om navn, telefonnummer og e-mail adresse, men det kan også være personoplysninger om etnisk oprindelse, helbred eller religiøs overbevisning.

Vi indsamler udelukkende data, der er nødvendige for at opfylde forvaltningens forpligtelser. Behandlingen af data sker kun med hjemmel i loven.

Databeskyttelse i Københavns Kommune

Her kan du læse mere om databeskyttelse generelt i Københavns Kommune og Databeskyttelsesrådgiveren.

Samtykke til brug af foto og video

I visse tilfælde har vi brug for et samtykke til brug af foto og video. Afgivelse af samtykke er frivilligt og kan altid trækkes tilbage.

Du kan afgive samtykke ved at udfylde vores digitale samtykkeerklæring. Her kan du også læse om dine rettigheder.

Kontakt

Databehandling i Kultur- og Fritidsforvaltningen