Søg

Databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren hjælper med at besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan Københavns Kommune behandler dine personoplysninger.

Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren ved at sende en mail med dine spørgsmål/din henvendelse. Vi vil bestræbe os på at svare dig indenfor ganske kort tid. Du kan også kontakte Databeskyttelsesrådgiver pr. telefon tirsdag og torsdag ml. 9-12 på telefon 71 74 54 54.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om en given behandling er eller har været lovlig. Har du spørgsmål hertil, kan du henvende dig til den af kommunens forvaltninger, som behandler eller har behandlet oplysninger om din person.

Dine rettigheder

Københavns Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til Københavns Kommune, eller som kommunen modtager om dig fra andre instanser. I den forbindelse har du en række rettigheder, som har til formål at sikre, at der skabes større åbenhed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Disse rettigheder er blandt andet:

  • Ret til oplysning - Du har ret til at blive oplyst, når Københavns Kommune behandler personoplysninger om dig. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad kommunen anvender dine personoplysninger til.
  • Ret til indsigt – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles i Københavns Kommunens om dig.  Hvis du ønsker at få indsigt i dine personoplysninger, kan du bl.a. bruge linket herunder. Via linket kan du også få en vejledning til, hvad dine muligheder er. Læs mere om muligheden for at få indsigt i din sag her. 
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få ændret personoplysninger om dig, som ikke er rigtige eller er mangelfulde. I de tilfælde skal du kontakte forvaltningerne direkte – se kontaktoplysninger til Københavns Kommunes forvaltninger via linket her.
  • Ret til sletning – som udgangspunkt har du ikke ret til at få dine personoplysninger slettet, når oplysningerne behandles af en offentlig forvaltning som Københavns Kommune.
  • Ret til indsigelse – København Kommune kan behandle oplysninger om dig, fordi det er i samfundets interesse. Du har en ret til at bede Københavns Kommune dokumentere at Københavns Kommunes retsstilling har større betydning end din retstilling som borger/registreret. I de tilfælde skal du kontakte forvaltningerne direkte – se kontaktoplysninger til Københavns Kommunes forvaltninger via linket her.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet

Kan jeg få slettet mine personoplysninger hos Københavns Kommune?

Københavns Kommune er underlagt notatpligt, som gør, at kommunen ikke er forpligtet til at slette oplysninger. Derfor har du som borger heller ikke ret til sletning som i eksempelvis private virksomheder. Gennem notatpligten sikres din retssikkerhed, da du skal kunne se, hvordan kommunen har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund kommunen har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.

Om databeskyttelsesrådgiveren

En databeskyttelsesrådgiver (også kaldet Data Protection Officer eller DPO) er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Borgerrepræsentationen.

Databeskyttelsesrådgivernes primære opgave er at rådgive og medvirke til at sikre, at der sker korrekt databeskyttelse i København Kommune samt at fungere som kontaktperson for tilsynsmyndigheder og de registrerede herunder kommunens borgere. Alle offentlige myndigheder skal have en databeskyttelsesrådgiver.       

Sådan behandler vi dine personoplysninger - Klik på link herunder:

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiveren

Suhmsgade 4

1125 København K