Søg

Det kan Borgerrådgiveren

Udgangspunktet er, at dialogen mellem dig og forvaltningen skal være udtømt, før du henvender dig til Borgerrådgiveren.

Du skal i første omgang henvende dig der, hvor din sag behandles, for at få problemet løst eller for at klage. Har du selv klaget uden at få svar, eller har du fået et svar, du er utilfreds med, kan du kontakte Borgerrådgiveren.

Hos Borgerrådgiveren kan du

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og udførelsen af praktiske opgaver, fx undervisning, dagpasning, hjemmehjælp og gaderenholdelse
  • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
  • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over

  • kommunens afgørelser (fx afslag på en ydelse eller et pålagt gebyr)
  • de politiske beslutninger, fx om serviceniveauet i kommunen
  • ansættelsesforhold i kommunen
  • forhold, som andre klageinstanser tager sig af (det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene)

Borgerrådgiveren behandler normalt heller ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter, at forholdet er begået.

Hvis Borgerrådgiveren ikke kan behandle din klage, kan vi vejlede dig om, hvordan du kommer videre. I særlige tilfælde kan vi hjælpe dig med at klage.

Bliver du diskrimineret?

Ring til Borgerrådgiverens Diskriminationshotline på telefon 80 30 20 20. Hotlinen er en nem adgang til hjælp. Her kan du få rådgivning og vejledning om dine rettigheder og klagemuligheder.

Kontakt

Borgerrådgiveren

Vester Voldgade 2A

1552 København V

Klag til Borgerrådgiveren

Gå til klageblanket (log på med NemID, udfyld og send digitalt)

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.