Overblik over bistand og støtte til Harrestrup Å Skole

På baggrund af den senere tids medieomtale af forholdene på skolen har Børne- og Ungdomsforvaltningen i København samlet et overblik over, hvordan forvaltningen indtil nu har bistået og responderet på problemerne.

(Redigeret den 22. februar 2024)

Problemerne er mangefacetterede og varierer i karakter og dybde. Der er tale om samarbejdsproblemer mellem grupperinger med forskellige opfattelser af, hvad der er sandheder. 

Forvaltningen har gennem nogen tid arbejdet intensivt med at hjælpe og støtte medarbejdere, forældre og ledere med at komme til at arbejde sammen om det fælles mål om at lave en god skole. 

Der er især problemer i den del af Harrestrup Å Skole, der tidligere var Kirsebærhavens Skole. Det hedder i dag Afdeling Blå. 

Skolen mangler lige nu 4 ledere (3 afdelingsledere og en souschef), og der er en rekrutteringsproces i gang. 

Her er et overblik over, hvordan forvaltningen indtil nu har bistået skolen og responderet på problemerne: Om Harrestrup Å Skole

Orientering til Børne- og Ungdomsudvalget

Mødemateriale til møde den 28. februar 2024

Fakta om Harrestrup Å Skole

  • Harrestrup Å Skole så dagens lys som følge af en skolestruktur i Valby, der blev politisk vedtaget i 2021. 
  • Her blev det besluttet at lægge Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole sammen, og den nye skole blev navngivet Harrestrup Å Skole. 
  • Den nye skole er fordelt på tre matrikler. To af matriklerne er for elever fra børnehaveklasse – 5. klasse. Den tredje matrikel er ny udskoling ved Torveporten, som er for 6.-9. klasse.
  • Den nye udskoling forventes klar til brug i 2029.

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.