Der er pres på skoler og daginstitutioner i Ørestad

Ørestad er en bydel i rivende udvikling, og der er kommet flere børn til end forventet. Det medfører et pres på områdets skoler og daginstitutioner. Det er forventningen, at der i 2030 bor dobbelt så mange børn i Ørestad, som der gjorde i 2020.

Der er pres på skolekapaciteten i Ørestad, og for at udnytte den eksisterende skolekapacitet er fire tidligere skoledistrikter i Ørestad nu midlertidigt slået sammen til et. 

Et fælles skoledistrikt kan sikre, at børnene fordeler sig mere ligeligt, og at kapaciteten derved udnyttes bedre. På den måde undgår man, at nogle skoler bliver overfyldte, mens andre har ledige pladser. 

Med til historien om skolekapacitet hører også, at Ørestad uden sammenligning er den bydel i kommunen, hvor flest vælger deres lokale folkeskole til. Hele 91 procent af børnene er startet på en skole i grunddistriktet. I resten af byen er det omkring 75 procent.

Kalvebod Fælled Skole

Det store behov for folkeskoler i Ørestad har betydet, at Kalvebod Fælled Skole har optaget flere elever, end skolen er bygget til. 

Skolen har siden 2021 kunnet rumme de ekstra børn, fordi skolen har haft adgang til en ekstra bygning, men nu skal der bygges en kirke på den grund, hvor skolens ekstra bygning ligger. Indtil nu har skolens 5. og 6. klasser gået i skole der. 

Skolen har i stedet fået adgang til andre skolelokaler, som ligger lidt længere væk. Det er besluttet, at skolens nye, kommende børnehaveklasser og 1. klasser skal begynde i de nye lokaler. Vurderingen er, at de nye skolelokaler og deres udearealer passer til de yngste skolebørn. 

Desuden har børn i børnehaveklasse og 1. klasse færre forskellige voksne i løbet af en skoledag end de ældre årgange. De ældre årgange har også har et større behov for faglokaler og flere forskellige lærere i løbet af en skoledag.

En af ulemperne er selvfølgelig, at det kan være til gene for forældre, som skal aflevere deres børn, og måske har ældre børn, som skal afleveres i skolens hovedbygning, og derfor havde glædet sig til kun at skulle aflevere et sted. 

En anden ulemper er, at skolens fritidsordning (KKFO) ligger i skolens hovedbygning. Der skal derfor også findes en løsningen på, hvordan de yngste børn kommer fra skolens ekstra bygning til hovedbygningen, når skoledagen slutter.

Kontakt

Børne - og Ungdomsforvaltningens pressetelefon

Modtager ikke sms