Spørgsmål og svar om Kalvebod Fælled Skole

Få svar på spørgsmål om Kalvebod Fælled Skole.

21. marts 2024

Spørgsmål og svar om Kalvebod Fælled Skole

Vis alle

Hvornår fandt man på løsningen med de midlertidige lokaler?

Hverken ved indskrivningsmødet i november eller ved fordelingen af elever i januar måned, var det besluttet at Kalvebod Fælled Skole kunne bruge lokalerne på Ørestad Boulevard 218. Forældrene er blevet orienteret så hurtigt som muligt.

Hvor ligger de nye midlertidige lokaler?

De nye midlertidige lokaler ligger på Ørestad Boulevard 218, det man også kalder Sigtelinjegrunden.

Hvad har man tænkt sig i forhold til KKFO’en?

Når de nye børn starter i børnehaveklasse på Kalvebod Fælled Skole til maj 2024, starter de på skolens hovedmatrikel på Kalvebod Fælled Skole på Else Alfelts Vej 2. Børnehaveklasserne og 1. klasserne starter først på Ørestad Boulevard 218, når skolen begynder efter sommerferien i august. Efter skole skal børnene gå i KKFO på Kalvebod Fælled Skole på Else Alfelts Vej 2. Der vil være morgenåbning for både børnehaveklasserne og 1. klasserne på Ørestad Boulevard 218, for de børn der kommer før kl. 8. Her vil personale de kender tage imod dem. På den måde skal børnene kun flytte matrikel en gang i løbet af en dag, og forældrene vil have kontakt til de steder, deres børn har deres hverdag.

Hvordan kan man sikre, at både børn og forældre føler sig som en del af Kalvebod Fælles Skole?

De yngste elever hører til på Kalvebod Fælled Skole på lige fod med resten af eleverne. De bliver undervist af skolens medarbejdere indenfor skolens pædagogiske ramme og er en del af skolens faste traditioner.   

Bliver forældrene inddraget?

Skolebestyrelsen er ved at oprette en arbejdsgruppe, hvor nye forældre også kan være med i arbejdet med at sikre en god skoledag for eleverne i den kommende børnehave- og 1. klasser på Ørestad Boulevard.  

Vil der være madordning på Ørestad Boulevard?

Ja. Lige nu undersøger forvaltningen, om det bliver SMAG eller om det skal være mad fra EAT. Uanset vil der komme en madordning på Ørestad Boulevard. 

Kan forældre se de midlertidige lokaler?

Ja. Skolen inviterer forældre til kommende børnehave- og 1. klasseelever til et informationsmøde på Ørestad Boulevard 218, så de kan se de nye omgivelser.