Midlertidige døgnophold

Hvis du har været syg og har problemer med at klare dig i egen bolig, kan du få tilbudt et midlertidigt døgnophold.

Københavns Kommune kan tilbyde dig midlertidigt døgnophold, hvis du i en kortere periode har brug for ekstra pleje, træning og behandling. Måske har du været syg eller indlagt på hospitalet, eller måske har dine pårørende til
daglig varetaget plejen af dig og kan i en periode ikke hjælpe pga. ferie eller sygdom.

Du kan også søge om midlertidigt døgnophold, hvis din bolig skal renoveres (fx fordi ejendommens administrator kræver det) og dine plejebehov ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig eller et hotel som ejendomskontoret kan stille til rådighed.

Kontakt