Midlertidigt ophold for dig med demens

Hvis du har demens, og din ægtefælle eller anden nær pårørende fx skal ud at rejse, kan du søge om et midlertidigt ophold på et demenscenter.

Du kan også komme på et vurderingsophold på et demenscenter, hvis der er behov for en nærmere afklaring af, hvilken type plejebolig der bedst passer til dit behov. 

Søg om midlertidigt ophold for dig med demens

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Egenbetaling er på 148 kr. pr. døgn. Det dækker mad og vask af linned.

Sted

De midlertidige pladser til borgere med demens ligger på to af kommunens demenscentre:

 

Kontakt