Søg

Midlertidige døgnophold

Københavns Kommune kan tilbyde dig et midlertidigt døgnophold, hvis du i en kortere periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Måske har du været syg eller indlagt på hospitalet, eller måske har dine pårørende til
daglig varetaget plejen af dig og kan i en periode ikke hjælpe pga. ferie eller sygdom.

Du kan også søge om midlertidigt døgnophold, hvis din bolig skal renoveres (fx fordi ejendommens administrator kræver det) og dine plejebehov ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig eller et hotel som ejendomskontoret kan stille til rådighed.

Generelt om midlertidigt døgnophold

Længden af dit ophold bliver vurderet ud fra din individuelle situation.

Hvis du er godkendt til en plejebolig

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, skal du som hovedregel vente derhjemme, indtil du får et tilbud om en plejebolig. Sammen med personalet og visitationen laver du og dine pårørende en plan for, hvad der skal til, for at du kan vente hjemme.

Under særlige omstændigheder, hvor du ikke kan vente derhjemme, kan du blive visiteret til et midlertidigt plejeophold.

Rehabiliteringsophold

Du kan blive visiteret til et rehabiliteringsophold, hvis du i en periode har brug for ekstra pleje og rehabilitering, du ikke kan få hjemme.

Under opholdet får du blandt andet træning og hjælp til så vidt muligt at kunne klare det, du kunne tidligere.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Egenbetaling er på 136 kr. pr. døgn. Det dækker mad og vask af linned.

Sted

Center for Rehabilitering og Akutpleje.

Kontakt til og oversigt over genoptrænings- og rehabiliteringscentre i Københavns Kommune

Sagsbehandlingsfrister

Lovgrundlag: Serviceloven §84 stk. 2
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Hurtigst muligt
Ved akut behov behandles ansøgning med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Akutplejeophold

Du kan blive visiteret til et akutplejeophold, hvis du i en periode har brug for omfattende og kompleks sygepleje med hyppig observation, pleje og behandling gennem hele døgnet.

Under opholdet vil du udover sygepleje også få hjælp til så vidt muligt at kunne klare det, du kunne før.

Praktiske oplysninger

Sted

Center for Rehabilitering og Akutpleje.

Kontakt til og oversigt over genoptrænings- og rehabiliteringscentre i Københavns Kommune

Sagsbehandlingsfrister

Lovgrundlag: Sundhedsloven §138
Tidsfrist for afgørelse: Hurtigst muligt
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Hurtigst muligt
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Lindrende ophold

Du kan blive visiteret til et lindrende ophold, hvis du er alvorligt syg eller døende og har brug for pleje og støtte i trygge rammer.

Under opholdet er fokus at tage udgangspunkt i dine ønsker og behov for lindring. Det afgørende er, hvad der er livskvalitet for dig. Dine pårørende vil ligeledes blive tilbudt omsorg.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Egenbetaling er på 136 kr. pr. døgn. Det dækker mad og vask af linned.

Sted

Center for Rehabilitering og Akutpleje.

Kontakt til og oversigt over genoptrænings- og rehabiliteringscentre i Københavns Kommune

Sagsbehandlingsfrister

Lovgrundlag: Serviceloven §84 stk. 2
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Hurtigst muligt.
Ved akut behov behandles ansøgning med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kort omsorgsophold

Du kan blive visiteret til et kort omsorgsophold:

  • Hvis din ægtefælle eller pårørende skal aflastes i en kort periode på grund af ferie eller sygdom
  • Hvis du ikke kan opholde dig derhjemme på grund af akutte omstændigheder – som fx brandskade
  • Hvis din bolig skal renoveres (fx fordi ejendommens administrator kræver det), og dine plejebehov ikke kan tilgodeses i den bolig, som ejendomskontoret har stillet til rådighed.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Egenbetaling er på 136 kr. pr. døgn. Det dækker mad og vask af linned.

Sted

Håndværkerforeningens Plejehjem
Plejecentret Hørgården

Kontakt til og oversigt over plejehjem i Københavns Kommune

Sagsbehandlingsfrister

Lovgrundlag: Serviceloven §84 stk. 2
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Hurtigst muligt
Ved akut behov behandles ansøgning med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Midlertidigt plejeophold

Du kan blive visiteret til et midlertidigt plejeophold, hvis du er godkendt til plejebolig under fire-ugers-garantien og ikke kan være derhjemme, imens du venter på en permanent plejebolig.

Under opholdet er der fokus på pleje og omsorg på samme måde, som der vil være det i din kommende plejebolig.

Klippekort på midlertidigt plejeophold

Københavns Kommune tilbyder et klippekort til dig, der er på midlertidigt plejeophold. Med klippekortet får du en halv times ekstra valgfri hjælp om ugen.

Det er dig, der vælger, hvad tiden skal bruges til. Afhængigt af hvad du ønsker, kan det både være til sociale aktiviteter eller praktisk hjælp.

Du kan for eksempel bruge den ekstra tid til at:

  • Få hjælp til at modtage gæster
  • Gå en tur
  • Rydde op og sortere
  • Gå på café
  • Købe ind
  • Have hyggeligt samvær med din kontaktperson eller nærmeste hjælper.

Du har mulighed for at spare timerne sammen og bruge op til tre timer samlet. Du kan bruge dine klip på hverdage og i weekender frem til kl. 22 efter aftale med personalet.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Egenbetaling er på 136 kr. pr. døgn. Det dækker mad og vask af linned.

Transport

Hvis du i forbindelse med brug af klippekortet uden for det midlertidige plejeophold har behov for særlig hjælp til transport, skal du benytte kørselsordningen på det midlertidige plejeophold.

På det midlertidige plejeophold kan du få mere at vide om kørselsordningen.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgrundlag: Serviceloven §84 stk. 2
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Hurtigst muligt
Ved akut behov behandles ansøgning med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Pjece om midlertidigt plejeophold

Kontakt