Midlertidige døgnophold

Københavns Kommune kan tilbyde dig et midlertidigt døgnophold, hvis du i en kortere periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Midlertidige døgnophold er for alle over 18 år. På et midlertidigt døgnophold får du dit eget værelse, der er møbleret. Du har adgang til eget toilet og bad.

Måske har du været syg eller indlagt på hospitalet, eller måske har dine pårørende til

daglig varetaget plejen af dig og kan i en periode ikke hjælpe pga. ferie eller sygdom.

Hvilket tilbud du får, og hvor længe det varer, bliver vurderet ud fra din individuelle situation.

Indsatserne på et midlertidigt døgnophold tager udgangspunkt i dine konkrete behov og tilrettelægges af et tværfagligt team i samarbejde med dig og evt. dine pårørende.

Du og dine pårørende tilbydes samtaler, når du ankommer, undervejs i dit ophold og ved afslutning på opholdet mhp. at afklare forventninger og løbende tilpasse målet med og planen for opholdet.

Søg om midlertidige døgnophold

Er du godkendt til plejebolig?

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, skal du som hovedregel vente derhjemme, indtil du får et tilbud om en plejebolig. Sammen med personalet og visitationen laver du og dine pårørende en plan for, hvad der skal til, for at du kan vente hjemme.

Under særlige omstændigheder, hvor du ikke kan vente derhjemme, kan du blive visiteret til et midlertidigt plejeophold.