Søg

Tilladelse til kolonihavehus

Find ud af, hvad du skal være opmærksom på, når du bygger kolonihavehus, og hvordan du søger byggetilladelse.

Krav om byggetilladelse kan frafalde på sigt

I marts 2021 har Borgerrepræsentationen godkendt en proces for lovliggørelse af eksisterende bebyggelse i kolonihaver på kommunalt ejet jord i Københavns Kommune. Processen for lovliggørelse vil foregå i perioden 2021-2027.

Når processen er gennemført i en haveforening, er der ikke længere krav om byggetilladelse i den pågældende haveforening. 

Nyt byggeri i kolonihaver kræver tilladelse

Når du bygger et nyt kolonihavehus, laver en tilbygning eller opfører skur, drivhus og lignende, skal du som udgangspunkt søge byggetilladelse.

Her på siden finder du vores vejledning til ny bebyggelse i kolonihaver. Vejledningen giver svar på hvornår, hvordan og hvor du skal søge byggetilladelse. Du finder også en tjekliste til relevant ansøgningsmateriale.

Hvis du skal lovliggøre et eksisterende kolonihavehus

Hvis du skal ønsker at beholde et eksisterende kolonihavehus, udhus eller lignende, der er opført uden tilladelse, kræver det byggetilladelse at få lovliggjort byggeriet.

Læs mere om lovliggørelse af ulovligt byggeri

Find ud af hvad der gælder for din kolonihave

Inden du søger byggetilladelse skal du sætte dig ind i rammerne for dit byggeri. I nogle tilfælde skal du have tilladelse efter anden lovgivning, inden du kan få din byggetilladelse.

Kolonihaveforening med lokalplan eller deklaration

Du skal ikke have en byggetilladelse hvis din kolonihaveforening er omfattet af en lokalplan eller en tinglyst deklaration med bestemmelser om størrelse og placering af bebyggelse.

Find ud af hvad der gælder for din kolonihaveforening

Kolonihave i et område med jordforurening

Hvis din kolonihaveforening ligger på en jordforurenet grund, skal du søge tilladelse efter jordforureningsloven, før vi kan give en byggetilladelse.

Søg tilladelse til kolonihavehus efter jordforureningsloven

Find ud af om din kolonihaveforening er kortlagt som jordforurenet

Kolonihave i en landzone

Hvis din kolonihaveforening ligger i en landzone, skal du have landzonetilladelse inden vi behandler din byggeansøgning.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret