Regler for at bygge eller ombygge kolonihavehus

Når du bygger eller ombygger et kolonihavehus, skal du bruge en byggetilladelse. Her kan du få vejledning til, hvordan du søger.

I vejledningerne nedenfor finder du beskrivelse af ansøgningsprocessen, samt de regler og forhold, du skal være særligt opmærksom på. Du vil også blive præsenteret for relevante hjemmesider og eksempler på tegningsmateriale, der kan være relevant i din ansøgning. 

Når du bygger nyt eller bygger til 

Når du bygger et nyt kolonihavehus, udhus eller lignende, eller bygger til dit eksisterende byggeri, skal du være opmærksom på, om kolonihaveforeningen ligger i et jordforurenet område eller ej. Du kan se, om din kolonihaveforening er kortlagt som jordforurenet på Københavnerkortet under miljø og genbrug, jordforurening.

  • Forurenet grund: Hvis dit byggeri ligger på en jordforurenet grund, skal du være opmærksom på tilladelser vedr. afledning af regnvand, husspildevand mv., hvis du ikke allerede har disse tilladelser. Vi er ved at revidere Vejledning om ny bebyggelse med jordforurening. 
  • Ikke-forurenet grund: Vi er ved at revidere Vejledning om ny bebyggelse uden jordforurening. 

Vi er ved at revidere alle vores vejledninger om kolonihaver og de bliver offentliggjort her på siden, så snart de er klar. 

Hvis du ejer et eksisterende kolonihavehus

Hvis du skal søge om lovliggørelse af et kolonihavehus, udhus eller lignende, der allerede er bygget, skal du, ligesom ved et nyt byggeri, være opmærksom på, om det ligger i et jordforurenet område eller ej. 

Vi er i gang med at udarbejde proces for lovliggørelse af eksisterende byggeri med og uden jordforurening og dertilhørende vejledninger. Disse bliver offentliggjort her på siden, så snart de er klar. 

Brandsikring i kolonihaver

I nogle kolonihaveforeninger er der udfordringer i forhold til brandsikkerhed, som skal løses, før byggesagerne kan behandles. Københavns Kommune er p.t. i gang med et pilotprojekt i to haveforeninger for at finde løsninger, bl.a. i forhold til brandsikkerhed. Erfaringerne skal bagefter bruges i andre foreninger. Vi kan dog endnu ikke sige, hvornår det vil ske.

Brug kortet til at se, om dit kolonihavehus ligger i en landzone

Du skal bruge denne oplysning, når du ansøger om byggetilladelse gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Kontakt