Regler for at bygge eller ombygge kolonihavehus

Når du bygger eller ombygger et kolonihavehus, skal du bruge en byggetilladelse. Her kan du læse om processen.

Når du bygger nyt eller bygger til dit kolonihavehus

Når du bygger et nyt kolonihavehus, udhus eller lignende, eller bygger til dit eksisterende byggeri, kræver det en byggetilladelse. I den forbindelse skal du være opmærksom på, om kolonihaveforeningen ligger i et jordforurenet område eller ej. Du kan se, om din kolonihaveforening er kortlagt som jordforurenet på Københavnerkortet under miljø og genbrug, jordforurening.

Læs mere om ansøgningsprocessen for byggeri i København

Hvis du ejer et eksisterende kolonihavehus

Hvis du skal søge om lovliggørelse af et kolonihavehus, udhus eller lignende, der allerede er bygget, skal du være opmærksom på, at det kræver byggetilladelse at få lovliggjort bebyggelsen. Du skal også være opmærksom på, om dit kolonihavehus ligger i et jordforurenet område eller ej. 

Brandsikring i kolonihaver

Redningsberedskabet skal have mulighed for at komme frem til de enkelte kolonihavehuse, hvis det brænder. I nogle kolonihaveforeninger er det en udfordring, som skal løses, før vi kan behandle byggesagerne. Når vi sagsbehandler byggeansøgninger om kolonihavehuse inddrager vi Hovedstadens Beredskab, når det er relevant.

Tjek, om dit kolonihavehus ligger i en landzone

Brug Københavnerkortet for at se, om dit kolonihavehus ligger i en landzone. Du skal bruge denne oplysning, når du ansøger om byggetilladelse gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Kontakt