Byggetilladelser og lokalplaner

Når du skal bygge, kan der være begrænsninger for, hvad du må på din adresse.

Der kan være begrænsninger i Kommuneplanen, lokalplanen, servitutter, tinglysning eller fredning og bevaring.

Indtast din adresse og se, hvad der gælder for dig. Under kortet er der forklaringer.

 
 
 

Kontakt