Byggetilladelse til kolonihaver

Når du bygger et nyt kolonihavehus, laver en tilbygning eller opfører skur, drivhus og lignende, skal du som udgangspunkt søge byggetilladelse.

Undtagelse

Du skal IKKE have byggetilladelse, hvis din kolonihaveforening er omfattet af en lokalplan eller en tinglyst deklaration, som er godkendt af en offentlig myndighed, med bestemmelser om størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaveforeningen.

Her kan du indtaste din adresse og se om din kolonihaveforening er omfatter af en lokalplan eller tinglyst deklaration med bestemmelser om størrelse og placering af bebyggelse.

Hvis du ikke er omfattet af undtagelsen

Du skal søge om byggetilladelse, hvis din kolonihaveforening ikke er omfattet af lokalplan eller en tinglyst deklaration med bestemmelser om størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaveforeningen.

Lovliggørelse af eksisterende bebyggelse vil også ofte forudsætte byggetilladelse.

Tjek først...

Vis alle

Ligger din kolonihave i en landzone?

Hvis din kolonihaveforening ligger i landzone, kræver det også en landzonetilladelse at bygge.

Du skal ikke gøre noget særligt i forbindelse med din ansøgning om byggetilladelse, hvis din kolonihaveforening ligger i landzone. Men sagsbehandlingen vil blive forlænget.

I forbindelse med din ansøgning, vil vi sagsbehandle landzoneforholdene og sende projektet i høring efter planlovens § 35. Selve høringen tager 4 uger, og først herefter vil vi have mulighed for at færdiggøre byggesagsbehandlingen af din sag.

Ligger din kolonihave på jordforurenet grund?

Hvis din kolonihave ligger på en jordforurenet grund, skal du selv først søge tilladelse efter jordforureningsloven, før du søger om byggetilladelse.

  1. Find ud af om din kolonihaveforening er kortlagt som jordforurenet
  2. Søg tilladelse til kolonihavehus efter jordforureningsloven

Vejledning til ansøgning om ny bebyggelse i kolonihave

Når du har styr på om din kolonihave ligger i landzone eller ej, og om den ligger på en jordforurenet grund, kan du benytte en af de to vejledninger til at søge om byggetilladelse.

Lovliggørelse af eksisterende bebyggelse

Borgerrepræsentationen har i marts 2021 godkendt en proces for lovliggørelse af eksisterende bebyggelse i kolonihaver på jord ejet af Københavns Kommune. 

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret