Søg
Billede
Oversigtsbillede af KMC Nordhavn

KMC Nordhavn, jord og genanvendelse

KMC Nordhavn modtager kun forurenet jord til deponering. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse.

Depotet for forurenet jord i Nordhavn er fyldt op.

Jorden vi modtager stakkes nu op i et mellemoplag oven på depotet.

 

Vi kan derfor kun modtage indbygningsegnet forurenet jord. Forurenet våd jord vil blive afvist.

KMC kan ikke længere modtage Excelfiler med makroer (.XLSM)

Excel filer indeholdende makroer kan potentielt indeholde virus. Derfor modtager Københavns Kommune ikke længere mails, hvor der er vedhæftet filer indeholdende makroer. Mails med analyseresultater indeholdende makroer vil således ikke nå frem til KMC.

Inden I kommer med jorden

Før I kan deponere jorden, skal I indgå en aftale om modtagelse af jord med KMC. I skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos KMC. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldeskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i både PDF- og Excel-format.

Husk køreseddel

I skal fremvise køresedlen ved indvejningen, ellers kan I ikke komme af med jorden i vores depot. 

Læs mere om jord og takster

Forurenet jord

KMC modtager kun forurenet jord, hvor jordprøven viser kategori 2 eller derover. Ved forespørgsler kan der accepteres opklassificering af 1/3 af 30 tons felter.

KMC modtager ikke jord, hvor der kun er konstateret forurening i poreluften eller grundvand.

Jord, der ønskes deponeret på KMC Nordhavn, skal som standard analyseres for:

  • Total kulbrinter (Benzen–C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35)
  • PAH
  • Cd, Cu, Pb, Zn, Cr og Ni

Vi modtager ikke jord indeholdende brokker eller øvrigt affald

Som udgangspunkt skal jord fra områdeklassificerede arealer og offentlige veje analyseres med én analyse pr. 120 ton jord, mens jord fra kortlagte områder analyseres med én analyse pr. 30 ton.

For jord, der kommer fra kortlagte arealer, er det jordflytningsmyndigheden der afgør, hvilke parametre der skal analyseres for, og hvilken analysefrekvens der skal anvendes. Jævnfør Jordflytningsbekendtgørelsen nr. 1479 af 12/12 2007, bilag 2.

Kontakt eventuelt anvisningskommunen for oplysninger om, hvordan I skal melde jorden.

Takster

  • Taksten er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation, og kan ikke forhandles.
  • Rabat gives på baggrund af det forudgående års samlede indvejninger pr. kunde eller leverandør.

Genbrugsmaterialer til Københavns Kommunes egne anlægsprojekter

Oplysningerne på siden er kun relevante for entreprenører, der udfører anlægsarbejder for Københavns Kommune med kommunen som bygherre, og hvor genbrugsmaterialerne i anlægsarbejdet er en bygherreleverance.

Kontakt

KMC

Nordsøvej 4

2150 Nordhavn

Henvendelse om jord, oprettelse af sager og jordfakturering:

33 66 30 70 
kmcjorddepot@tmf.kk.dk

 

Øvrige henvendelser:

33 66 30 60
kmc@tmf.kk.dk

CVR-nr.: 64942212 
EAN-nr.: 5798009809452

 

Åbningstider i depotet:

Mandag til fredag kl. 6.30 - 15.00

 

Åbningstider i administrationen:

Mandag til fredag kl. 8.15 - 15.00

I forbindelse med større gravearbejder kan åbningstiden forlænges efter forudgående aftale. Ring og hør nærmere på 33 66 30 70.

 

KMC holder julelukket fra d. 24/12 til og med søndag d. 2/1 2022.