Grænseværdier for forurenet jord

Her er grænseværdierne for forurenet jord til KMC Nordhavn.

Stoffer og grænseværdier for forurenet jord

Stoffer og grænseværdier
Stof mg/kg (TS)
Arsen 50
Cadmium 10
Chrom VI 500
Chrom total 2.500
Kobber 2.500
Kviksølv 10
Nikkel 500
Bly 1.500
- for blyalkyler dog under 500
Olie total (C6-C35) 300
- heraf Flygtige (Benzin) (C6-C10 50
- heraf Let olie total (C10-C20) 100
- heraf Tung olie (C20-C35) 300
BTEX (Benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) 15
Naftalen 5
PAH total (Se note 1 under tabellen) 75
Benz(a)pyren 15
Dibenz(a,h)anthracen 2
PCB (Polyklorerede bifenyler) (Se note 2 under tabellen) 10
Klorerede opløsningsmidler
TOC (Total organisk kulstof) 5 % af totalen

 

Note 1: Summen af indhold af følgende enkeltstoffer: Flouranthen, Benz(b+j+k)flouranthen,  enz(a)pyren, Dibenz(a,h)anthracen og Indeno(1,2,3-c,d)pyren.

Note 2: Summen af følgende 7 kongenere: PCB nr. 28, PCB nr. 52, PCB nr. 101, PCB nr. 118, PCB nr. 138, PCB nr. 153 og PCB nr. 180.

Jordpartier forurenet med øvrige stoffer op til jordkvalitetskriteriet modtages også. Der er begrænset mulighed for at modtage jordpartier med indhold af stoffer over værdierne i tabellen ovenfor. Henvend dig  til KMC for en konkret vurdering.

Statistik for mængder af jord

Til de nysgerrige kan I se, hvor mange tons jord, der bliver afleveret på KMC Nordhavn hvert år.

Deponering af jord hos KMC Nordhavn

Se hvilke regler, der gælder, og hvad det koster at aflevere forurenet jord hos KMC Nordhavn.

Kontakt

Jorddeponi KMC

Nordsøvej 4

2150 Nordhavn

Henvendelse om jord, oprettelse af sager og jordfakturering

33 66 30 70

kmcjorddepot@tmf.kk.dk

Øvrige henvendelser

33 66 30 60

kmc@tmf.kk.dk

CVR-nr.: 64942212 

EAN-nr.: 5798009809452

Åbningstider i depotet

Mandag til fredag kl. 6.30 - 15.00

I forbindelse med større gravearbejder kan åbningstiden forlænges efter forudgående aftale. Ring og hør nærmere på 33 66 30 70.

Åbningstider i administrationen

Mandag til fredag kl. 8.15 - 15.00

Lukkedage

KMC Nordhavn er lukket på helligdage, mellem jul og nytår samt juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag.