KMC Nordhavn er lukket midlertidigt

Vi har stadig stop for jordmodtagelse til deponering. Det skyldes, at vi har for meget våd jord. Der vil komme en ny status i løbet af juli 2024. Vi gør opmærksom på, at Lynetteholmens jorddeponi har åbent. Læs mere herunder.

Vigtig information før I afleverer jord

Vis alle

Stop for modtagelse af jord

Vi har for meget våd jord. Derfor er der lukket for modtagelse af jord til deponering.

Vi vender tilbage i juli måned 2024 med næste opdatering.

Vi gør opmærksom på, at Lynetteholmens jorddeponi har åbent.

Læs mere om 'Jordmodtageanlæg Lynetteholm' på byoghavn.dk

Opret jer som kunde

Før I kan deponere jorden, skal I indgå en aftale om modtagelse af jord med KMC. I skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos KMC. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldeskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i både PDF- og Excel-format.

Husk køreseddel ved hver aflevering

I skal fremvise køresedlen ved indvejningen, ellers kan I ikke komme af med jorden i vores depot. 

Krav til den jord I vil aflevere: analyser og grænseværdier

KMC modtager kun forurenet jord, hvor jordprøven viser kategori 2 eller derover. Ved forespørgsler kan der accepteres opklassificering af 1/3 af 30 tons felter.

Depotet for forurenet jord i Nordhavn er fyldt op

Jorden, vi modtager, stakkes nu op oven på depotet. Det vil i perioder give øget håndteringstid ved tipfronter.

  • Vi kan derfor kun modtage indbygningsegnet forurenet jord.
  • Forurenet våd jord vil blive afvist.

Analyser og grænseværdier

KMC modtager ikke jord, hvor der kun er konstateret forurening i poreluften eller grundvand.

Jord, der ønskes deponeret på KMC Nordhavn, skal som standard analyseres for:

  • Total kulbrinter (Benzen–C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35)
  • PAH
  • Cd, Cu, Pb, Zn, Cr og Ni

Se grænseværdierne for stofferne

Som udgangspunkt skal jord fra områdeklassificerede arealer og offentlige veje analyseres med én analyse pr. 120 ton jord, mens jord fra kortlagte områder analyseres med én analyse pr. 30 ton.

For jord, der kommer fra kortlagte arealer, er det jordflytningsmyndigheden der afgør, hvilke parametre der skal analyseres for, og hvilken analysefrekvens der skal anvendes. Jævnfør Jordflytningsbekendtgørelsen nr. 1479 af 12/12 2007, bilag 2.

Yderligere krav

Vi modtager ikke jord indeholdende brokker eller øvrigt affald.

Kontakt eventuelt den kommunen, hvor jorden kommer fra, hvordan I skal anmelde jorden.

 

Takster: pris per ton forurenet jord

  • Op til 1.000 tons: 161,00 kr.
  • 1.000-5.000 tons (2 % rabat): 159,00 kr.
  • 5.000-10.000 tons (4 % rabat): 155,00 kr.
  • Over 10.000 tons (6 % rabat): 152,00 kr.

Taksten er eksklusiv moms.

Rabat gives på baggrund af det forudgående års samlede indvejninger pr. kunde eller leverandør.

Taksten er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation, og kan ikke forhandles.

Taksten gælder per 1. januar 2023.

Vi holder midlertidig lukket

Vi har stop for modtagelse af jord. Men I kan aflevere jord på Lynetteholm.

KMC kan ikke længere modtage Excelfiler med makroer (.XLSM)

Excel filer indeholdende makroer kan potentielt indeholde virus. Derfor modtager Københavns Kommune ikke længere mails, hvor der er vedhæftet filer indeholdende makroer. Mails med analyseresultater indeholdende makroer vil således ikke nå frem til KMC.

Grænseværdier for forurenet jord

Har du styr på kviksølv, bly og PCB i dit jord? Se hvad grænseværdierne er for KMC Nordhavn, så du ikke kører forgæves.

Statistik for jordmængder hos KMC Nordhavn

Hvor mange tons jord har KMC modtaget? Det kan du se her.

Genbrugsmaterialer til Københavns Kommunes egne anlægsprojekter

Oplysningerne på siden er kun relevante for entreprenører, der udfører anlægsarbejder for Københavns Kommune med kommunen som bygherre, og hvor genbrugsmaterialerne i anlægsarbejdet er en bygherreleverance.

Kontakt

Jorddeponi KMC

Nordsøvej 4

2150 Nordhavn

Henvendelse om jord, oprettelse af sager og jordfakturering

33 66 30 70 
kmcjorddepot@tmf.kk.dk

Øvrige henvendelser

33 66 30 60
kmc@tmf.kk.dk

CVR-nr.: 64942212 
EAN-nr.: 5798009809452

Åbningstider i depotet og på karteringspladsen

Mandag til fredag kl. 6.30 - 15.00

Åbningstider i administrationen

Mandag til fredag kl. 8.15 - 15.00

I forbindelse med større gravearbejder kan åbningstiden forlænges efter forudgående aftale. Ring og hør nærmere på 33 66 30 70.

Lukkedage

KMC Nordhavn er lukket på helligdage og mellem jul og nytår samt juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, 10. maj og Grundlovsdag.