Genbrugsmaterialer i anlægsprojekter

Genbrugsmaterialer til Københavns Kommunes egne anlægsprojekter.

Oplysningerne på denne side er kun relevante for entreprenører, der udfører anlægsarbejder for Københavns Kommune med Kommunen som bygherre, og hvor genbrugsmaterialerne i anlægsarbejdet er en bygherreleverance.

Materialernes kvalitet

I rapporterne (pdf) herunder kan du læse mere om materialernes kvalitet. Kvaliteten af materialerne bliver kontrolleret. Der udføres en sigteanalyse pr. påbegyndt 500 m3 og en renhedsanalyse pr. påbegyndt 1.000 m3.

  • Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialerne.

Pdf'erne på denne side er tekniske rapporter om materialernes kvalitet. Pdf'erne er ikke gjort tilgængelige for synshandicappede eller andre, der bruger hjælpemidler til at se pdf'er. Kontakt os, hvis du har brug for at få information om materialerne på anden vis.

 

Kontakt