Søg

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager den daglige administration af sager, der hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsforvaltningens fornemmeste opgave er at samarbejde med københavnerne om at skabe en by, der lever og udvikler sig.  

Organisatorisk består forvaltningen af en direktion og tre centre.

Antal ansatte

1.650 ansatte

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 11 medlemmer, hvoraf kultur- og fritidsborgmesteren er udvalgets forperson. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende folkebiblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse, museer, borgerservice, turistinformation samt tilskud til teatre, musik, festivaler mv.  

Mia Nyegaard, kultur- og fritidsborgmester

Kontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V