Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager den daglige administration af sager, der hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsforvaltningens fornemmeste opgave er at samarbejde med københavnerne om at skabe en by, der lever og udvikler sig.  

Organisatorisk består forvaltningen af en direktion, tre stabsenheder og seks fagcentre. Herudover er forvaltningens kulturinstitutioner og anlæg samlet i fire bydelsenheder.

Antal ansatte

1.650 ansatte

Kerneydelser

Biblioteker, borgerservice, folkeoplysning, folkeregister, idrætsanlæg og haller, kulturhuse, museer, Stadsarkivet, tilskud til teater, musik og kunst, events, regionalt og internationalt kultur- og idrætssamarbejde samt Bevillingsnævnet, Huslejenævn og Legater.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 11 medlemmer, hvoraf kultur- og fritidsborgmesteren er udvalgets formand. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende folkebiblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse, museer, borgerservice, turistinformation samt tilskud til teatre, musik, festivaler mv.  

Kontakt