Uddannelse

Få overblik over vores tilbud inden for uddannelse - herunder uddannelsestilbud rettet mod unge, tilbud til voksne, der har behov for specialundervisning, og voksne med dansk som andetsprog kan få undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. Her kan du også læse om uddannelseslegater.
Uddannelse