Daghøjskoler

De københavnske daghøjskoler er selvstændige, selvejende institutioner, der udbyder en bred vifte af uddannelsestilbud.

Folkeoplysning er en bærende del af en kreativ og vidende by. København skal være en by, der sikrer, at borgerne kan udfolde deres potentiale til gavn for dem selv og samfundet.

Københavns Kommune støtter og samarbejder med daghøjskolerne for derigennem at kunne stille målrettede tilbud til rådighed til borgere, der har brug for afklaring som et skridt på vejen mod mere formel uddannelse eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Københavns Kommune ønsker gennem et aktivt samarbejde med daghøjskolerne at kunne imødekomme byens borgere med det rette uddannelsestilbud.

Samtidig vil Københavns Kommune med rod i daghøjskolernes folkeoplysende tradition markere hovedstaden i forhold til både kulturel innovation og voksenpædagogisk udvikling.

Kontakt

Tilskud