Specialundervisning for unge og voksne

Som ung eller voksen borger med nedsat funktionsevne har du mulighed for at få en uddannelse på særlige vilkår.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om kompenserende specialundervisning gennem kommunens Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). CSV tilbyder specialundervisning og vejledning i forbindelse med bl.a. følgende udfordringer:   

  • Tale- og sprogvanskeligheder (afasi, stemmevanskeligheder, stammen m.v.)
  • Erhvervet hjerneskade
  • Hørevanskeligheder
  • Synsvanskeligheder
  • ADHD
  • Psykiske vanskeligheder
  • Udviklingshæmning
  • Behov for teknologistøtte til kommunikation
  • Senfølger efter hjernerystelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Unge mellem 17 og 25 år med udviklingshæmning eller andre særlige behov har mulighed for tage en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

I tvivl ? 

Du kan evt. kontakte en af de 32 medlemsorganisationer af Danske Handicaporganisationer med relevans for din funktionsnedsættelse, hvis du er i tvivl om, hvor du finder det rette undervisningstilbud. Du finder en liste med medlemsorganisationer via Danske Handicaporganisationers hjemmeside.